Cover
RAPPORT

Wie doet het met wie

Het verbonden zorglandschap

Voor je ligt weer onze nieuwe editie van de ‘Wie doet het met wie’ in de Nederlandse zorg. De vorige editie sloten we licht in mineur af. Nu zijn we optimistischer. Er lijkt verandering op til.

Want, er waait een wind van verandering door het Nederlandse zorglandschap. Geen storm, zelfs geen stevige herfstwind, maar een licht zomers briesje. Dat hoop geeft. Met elkaar worden we innovatiever en we richten ons meer op samenwerking. De zorgkosten binnen de Zvw vlakken af. Er lopen op veel plekken initiatieven om zorg naar huis te verplaatsen of digitaal aan te bieden. Denk aan chemotherapie thuis, e-health begeleiding bij depressie en digitale monitoring van COPD. Daarmee zijn we in staat om ondanks vergrijzing en toename van multimorbiditeit de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat is een prestatie om trots op te zijn.

Maar er gloort niet alleen goed nieuws aan de horizon. De wachtlijsten in Nederland nemen langzaam maar zeker toe. De GGZ raakt verstopt. We zagen wederom een aantal faillissementen van ziekenhuizen. En nog altijd zitten sommige ziekenhuizen in nancieel zwaar weer. Personeelstekorten leiden tot het sluiten van OK’s, SEH’s en afdelingen. De toegankelijkheid van de Nederlandse zorg blijft dus onder druk staan. Die druk wordt nog versterkt door de ongerustheid dat binnen de Nederlandse samenleving en in de zorg de bestaande tweedeling toeneemt. Die tweedeling voltrekt zich langs de lijnen van weerbaarheid en digitale competenties. Maar ook langs de lijnen van het Nederlandse landschap: platteland en periferie, Randstad en grootstedelijk gebied. Die tweedeling komt misschien wel het meest schrijnend naar voren in het stijgende verschil in levensverwachting tussen inkomensgroepen en in buurten. Wie de juiste leefstijl heeft, heeft zomaar kans om ongeveer zeven jaar ouder te worden. Wie eenmaal kwetsbaar is, komt blijkbaar moeilijk weer uit de put. Dat is zeker geen prestatie om trots op te zijn.

We mogen dus niet achterover leunen en moeten volle kracht vooruit. Om het briesje van verandering om te zetten in een meer fundamentele verandering. Onze vorige ‘Wie doet het met wie’ sloten we af met het statement dat we in de regio moeten gaan samenwerken. Daar geloven we nog steeds in. Niet omdat regionale samenwerking een middel is tegen alle kwalen. Wel omdat we in de regio samen kunnen inspelen op specifieke lokale kenmerken, zoals dubbele vergrijzing of grootstedelijke problematiek. En omdat aanbieders in de regio elkaar én nodig hebben én al kennen. Daarmee kunnen ze het netwerk van samenwerking organisch vormen langs de olifantenpaadjes die zijn ontstaan.

Want dat is een van de lessen die wij leerden bij ons werk in het veld en de voorbereiding van deze publicatie. In theorie is het makkelijk om het te hebben over de noodzaak van regionale samenwerking. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Écht goede samenwerking vraagt om het schaken op meerdere borden tegelijk. Écht goede samenwerking vraagt ook om de bereidheid om anderen mee te laten denken en beslissen in wat er moet veranderen. En écht goede samenwerking betekent ook de bereidheid om functies en terrein af te staan aan anderen, waar het voor de patiënt beter is.

We hebben erover nagedacht wat dat betekent voor het zorglandschap en hoe we samen de verandering verder vorm kunnen geven. Onze bijdrage vinden jullie in dit rapport ‘Het Verbonden Zorglandschap’. We hopen dat we hiermee het briesje van verandering kunnen aanwakkeren tot de krachtige wind van verandering die het Nederlandse zorglandschap nodig heeft.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.