Cover
RAPPORT

Overzicht van de Nederlandse verzekeringsmarkt in 2015

en ontwikkelingen in 2016

Ook dit jaar heeft KPMG een uitgebreide analyse gemaakt van de cijfers, trends en ontwikkelingen van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Op basis van een opgebouwde datahistorie van acht jaar wordt er een duidelijk beeld gegeven van de ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt.

In dit onderzoeksrapport vindt u algemene informatie over de totale Nederlandse verzekeringsmarkt en is er ingezoomd op de Zorg-, Leven- en Schademarkt. Per markt ziet u onder andere de ontwikkelingen van resultaat, premievolume, uitkeringen, kosten(ratio’s), solvabiliteitspercentages en een vergelijking tussen de grootste verzekeraars per branche. Ook is een aantal actuele thema’s nader uitgewerkt en staan we stil bij de ontwikkelingen in 2016 tot nu toe.

Een aantal ‘highlights’:

  • In de Zorgverzekeringsmarkt stijgen de premie-inkomsten maar ook de schadelast. Het nettoresultaat daalt en de solvabiliteit onder Solvency I daalt bij twee van de top 4-zorgverzekeraars.

  • In de Levensverzekeringsmarkt zijn de uitkeringen wederom hoger dan de premie-inkomsten en blijft de lage rentestand parten spelen. Het nettoresultaat is echter positief, de solvabiliteit onder Solvency I is licht gestegen en er is sprake van een nieuwe marktleider.

  • In de Schadeverzekeringsmarkt laten de premie-inkomsten (over meerdere jaren) een dalende lijn zien, het nettoresultaat is stabiel en positief. De bruto claims dalen licht en de combined ratio is ruim boven de 100% door dotaties aan de voorzieningen in 2015 als gevolg van een recordaantal grote branden.  
logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.