Cover
PUBLICATIE

Overview of the Dutch insurance market in 2016

Nederlandse verzekeraar moet nu echt vaart maken met innovatie

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben vorig jaar hun bruto premie-inkomsten verder zien dalen. De totale premie-inkomsten namen af van €72,6 miljard in 2015 tot €69,7 miljard in 2016.

De bruto-uitkeringen namen toe, van €73,6 miljard in 2015 tot €75,2 miljard in 2016. Het nettoresultaat van alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen daalde van €5,2 in 2015 tot €2,8 miljard in 2016.

Dit blijkt uit een analyse van KPMG van de ontwikkeling van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Qua premie-inkomen was de zorgverzekeringsmarkt vorig jaar goed voor 61% van de totale bruto premie-inkomsten van de verzekeraars. Schade en leven nemen elk ongeveer 20% voor hun rekening. In 2016 moesten de verzekeraars voor het eerst rapporteren volgens de Solvency II richtlijnen. De gemiddelde Solvency II ratio is voor alle markten ruim boven het minimum vereiste percentage.

"De analyse laat zien dat het voor verzekeringmaatschappijen nu de hoogste tijd is om met innovatie aan de slag te gaan en levensvatbaar te kunnen blijven", zegt Ton Reijns, partner bij KPMG.

Reijns: "Of het nu gaat om leven, schade of zorg, verzekeraars moeten duidelijke strategische keuzes maken als het gaat om de productportefeuille en het realiseren van kostenbesparingen. Daarnaast moeten zij veel beter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Alleen op deze manier kunnen zij onderscheidend zijn en hun winstgevendheid verbeteren."

Levensverzekeraar moet strategische keuze maken
Reijns stelt vast dat de levensmarkt al jaren gekenmerkt wordt door teruglopende premie-inkomsten.

Reijns: "Onder druk van de aanhoudend lage rente, dalende nieuwe productie en nieuwe eisen in het kader van zowel compliance als de wijze van communiceren, blijft de focus van verzekeraars in de levensmarkt vooral gericht op kostenbeheersing en schaalgrootte. Een consolidatie van partijen in de sector wordt steeds duidelijker zichtbaar, waardoor er wijzigingen in het marktaandeel ontstaan. Voor levensverzekeraars is het van essentieel belang om de strategische keuze te maken tussen óf een positie als primaire verzekeraar óf als een beleggingsmaatschappij die ook wat risico’s verzekert."

Combined ratio onder druk bij schadeverzekeraars
Ook in de schademarkt blijven de resultaten onder druk staan. Reijns: "De markt is duidelijk verzadigd met veel concurrentie. De combined ratio is weliswaar relatief stabiel, maar kwam in 2016 boven de 100% uit. Kostenbeheersing, uitbesteding, schaalvergroting en schadelastbeperking staan dan ook bovenaan de agenda van de verzekeraars. En dat zal de komende jaren zo blijven.

Daarnaast evalueren de verzekeraars hun productaanbod in relatie tot de winstgevendheid en brengt een aantal verzekeraars nieuwe producten, zoals cybersecurity, op de markt. Vorig jaar was in de schademarkt sprake van een lichte premiestijging. Vooral door de hagelstorm in juni namen de bruto-uitkeringen bij de bedrijven sterk toe."

Premiebeleid zorgverzekeraar niet langer houdbaar
Sinds de invoering van het zorgstelsel zijn de premie-inkomsten van zorgverzekeraars lager dan de bruto-uitkeringen en laten zij voor het eerst een negatief netto resultaat zien.

Reijns: "Dit had vooral te maken met het besluit van de zorgverzekeraars om een deel van de reserves te gebruiken om de zorgpremie laag te houden. Het huidige premiebeleid binnen de zorgverzekeringsmarkt, waarbij zorgverzekeraars een deel van hun reserves inzetten om de premie voor verzekerden lager te houden dan de werkelijke kosten, zal op de lange termijn niet houdbaar zijn. De reserves zijn immers niet oneindig groot. Bij stijgende zorgkosten zullen de premies omhoog moeten. Daarnaast zullen de ondernemingen voor hun toekomstige koers sterk afhankelijk blijven van de keuzes die de politiek maakt."

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij-video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 25 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.