Cover
RAPPORT

Navigating through uncertainty

Hoe spelen banken in op de toenemende regelgeving rond operationele risico's?

De kosten en lasten die voortvloeien uit niet-financiële risico's voor banken zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft voor een deel te maken met schadevergoedingen en proceskosten in verband met wanbeheer, maar is vooral toe te schrijven aan de kosten van IT-storingen en cyberaanvallen. Recente en op stapel staande voorschriften vanuit regelgevende instanties en toezichtsactiviteiten brengen niet alleen extra nalevingskosten met zich mee, maar dwingen banken ook om vanuit een strategischer perspectief te bezien hoe ze hun niet-financiële risico's vaststellen, meten en beheersen.

Voor een beter inzicht in hoe banken op deze ontwikkelingen inspelen en om banken de mogelijkheid te bieden om hierover van gedachten te wisselen en te vergelijken met concurrenten, heeft KPMG een onderzoek onder 36 banken in Europa uitgevoerd. De resultaten gaven duidelijk aan hoe belangrijk niet-financiële risico's voor banken zijn. Bijna de helft van de respondenten meldt dat de totale door banken geleden verliezen voor ruim 10 procent aan deze risico's zijn toe te schrijven, en dat risicogewogen exposures voor ruim 10 procent uit bedrijfsrisico bestond.

Voornaamste bevindingen

 • Niet-financiële risico's zijn belangrijk
 • Banken willen frameworks ontwikkelen voor niet-financiële risico's
 • Het vaststellen en meten van niet-financiële risico's is het voornaamste verbeterpunt
 • Banken onderschrijven tevens de noodzaak om de beheerelementen van niet-financiële risico's meer gelijk te trekken met de bedoeling om risicorapportages te verbeteren en de risicocultuur te versterken
 • Veel banken geven aan dat er geen sterke ‘risk-appetite’ is voor niet-financiële risico's
 • Risicoverantwoordelijkheid en uitdaging blijven onduidelijk
 • Veel banken behandelen niet-financiële risico's door voornamelijk te letten op IT- en nalevingsrisico's
 • De meeste banken hebben in hun frameworks voor niet-financiële risico’s weinig oog voor strategische- en bedrijfsrisico's
   

Conclusies en belangrijkste aandachtspunten voor banken

De resultaten van ons onderzoek geven duidelijk aan hoe belangrijk niet-financiële risico's zijn, en hoe banken deze risico's vaststellen, meten en beheersen. Drie thema's vallen op:

 • Verbeteren van frameworks voor niet-financiële risico's - Vrijwel alle banken willen hun raamwerk voor niet-financiële risico's verbeteren, waarbij vele deze helemaal op de schop willen gooien.
 • Beperkingen in frameworks voor niet-financiële risico's - De meeste banken hebben een raamwerk voor niet-financiële risico’s waarmee strategische- en bedrijfsrisico’s onvoldoende worden afgedekt. Banken vinden het moeilijk om deze risico’s vast te stellen, te meten en te beheersen.
 • Druk vanuit regelgevende en toezichthoudende instanties - Het is waarschijnlijk weinig verrassend dat de druk vanuit regelgevende- en toezichthoudende instanties de belangrijkste reden is voor banken om niet-financiële risico's te beheersen.

 

Download ons rapport voor een volledige analyse van de uitdagingen waarvoor banken zich gesteld zien bij het beheren van hun operationele risico's.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.