Cover
PUBLICATIE

Meer inzicht, minder pensioenapathie

Het Pensioen Inkomen en Vermogen Overzicht Totaal (PIVOT)

De geschiedenis van een innovatie is meestal niet het verhaal van de briljante visionair die iets compleet nieuws bedenkt. Vaker is het het verhaal van een sector die een kans benut om reële problemen van klanten op te lossen op een innovatieve wijze. Zo’n kans doet zich nu voor in de pensioensector.

Nederlandse burgers zijn nauwelijks geïnteresseerd in hun pensioen. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Ze hebben nu geen actueel inzicht in hun pensioensituatie, geen overzicht wat die voor hen betekent en daardoor geen handelingsperspectief. Pensioenaanbieders kunnen hier verandering in brengen met een geautomatiseerd concept dat KPMG met IT-provider Cegeka ontwikkelde: het Pensioen Inkomen en Vermogen Overzicht Totaal (PIVOT).

PIVOT wordt mogelijk op het snijvlak van twee ontwikkelingen: de EU-richtlijn PSD2 (Payment Service Directive 2) die in 2018 ingaat en blockchain-technologie.

Ten eerste maakt PSD2 de weg vrij voor een bredere deelname van niet-banken aan de betaalindustrie. Hoewel PSD2 alleen gericht is op betaalrekeningen, zal deze richtlijn als katalysator fungeren in het proces naar meer openheid in de hele financiële sector, inclusief verzekeringen en pensioenen. Deze stimulans voor een open informatie-uitwisseling en betere transactiediensten zal ertoe leiden dat pensioeninformatie breder deelbaar en toegankelijk wordt en dat waardeoverdracht tussen de verschillende pijlers in het Nederlandse pensioensysteem mogelijk wordt.

Ten tweede maakt blockchain-technologie het mogelijk om informatie van verschillende partijen uit de pensioensector te delen en te integreren en om automatisch en betrouwbaar de pensioenopbouw te berekenen. Meer over deze twee ontwikkelingen en hoe zij aan de basis van PIVOT staan, leest u in onze uitgebreide white paper Meer inzicht, minder pensioenapathie.

KPMG en Cegeka ontwikkelden samen een proof of concept van PIVOT. Op basis daarvan geven wij hier graag een doorkijk naar verschillende toepassingen. Dankzij de blockchain-technologie binnen PIVOT zijn de pensioengegevens real-time beschikbaar. Real-time gegevens kunnen geanalyseerd worden voor real-time advies in een mobiele applicatie. Wanneer dit advies gecombineerd wordt met PSD2-geïnspireerde transactiediensten kunnen de volgende toepassingen werkelijkheid worden:

  • als een klant salarisverhoging krijgt, kan PIVOT adviseren om een deel daarvan in het pensioen te stoppen;
  • als een klant trouwt, kan PIVOT hem of haar informeren over de gevolgen voor zijn of haar pensioen;
  • als een klant met een dienstbetrekking en aanvullend pensioen besluit om ZZP-er te worden, geeft PIVOT advies hoe een mogelijk pensioengat voorkomen kan worden.

PIVOT kan de pensioensector helpen om de apathie van het publiek te doorbreken met actuele pensioeninformatie. Maar kansen zijn pas écht kansen als ze gegrepen worden. Wij dagen leiders in de pensioensector uit om deze kans te grijpen. En we nodigen hen van harte uit om contact met ons op te nemen en samen met ons de uitdaging aan te gaan.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.