Cover
RAPPORT

Climate-related risks and opportunities

The appetite in the Netherlands

De Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) heeft in juni 2017 de definitieve aanbevelingen gepubliceerd om de inschatting van klimaatgerelateerde risico’s en kansen te verbeteren, met een focus op vier belangrijke thema's: governance, strategie, risicobeheer en indicatoren & doelen. De TCFD heeft de belangrijke taak om focus aan te brengen in de verslaggeving van klimaatgerelateerde risico's door bedrijven en streeft ernaar dat rapportages op een consistente, vergelijkbare, betrouwbare, duidelijke en efficiënte wijze plaatsvinden.

Vele grote bedrijven hebben hun steun aan de TCFD publiekelijk uitgesproken en onderzoeken in deze huidige fase de implicaties van de TCFD aanbevelingen voor hun interne risicobeheersing en verslaggeving.
KPMG heeft de huidige stand van zaken in kaart gebracht door middel van een enquête onder Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de financiële sector en niet-financiële sectoren, waaraan 34 senior-vertegenwoordigers hebben deelgenomen. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat klimaatgerelateerde risico's nadere aandacht hebben en bedrijven hun strategie aanpassen, maar nog onvoldoende zicht hebben op de financiële risico's van klimaatverandering. Het merendeel van de bedrijven geeft aan de TCFD-aanbevelingen wel te gaan opvolgen, maar dit vooralsnog uit te stellen naar boekjaar 2018 en verder.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.