Cover
RAPPORT

De actuaris AG: het beroepsprofiel

De veranderingen binnen het vak.

Een beroep met toegevoegde waarde

Vooropgesteld, het beroep van actuaris is er één om trots op te zijn. U wordt niet vanzelf die hoog opgeleide professional die zijn kennis en verantwoordelijkheid in dienst stelt van de maatschappij en diverse opdrachtgevers.

Het zijn uw adviezen en oordelen die direct het belang raken van financiële instellingen, verzekerden, pensioengerechtigden, werknemers, werkgevers, aandeelhouders, overheid, toezichthouders en maat- schappelijke groeperingen. Als actuaris biedt u toegevoegde waarde doordat u risico’s inzichtelijk maakt, meet, beheerst en weet te vertalen naar beleid.

De complexiteit binnen de financiële wereld is de afgelopen jaren toegenomen. Er heeft een sterke verschuiving plaatsgevonden naar economische principes met meer aandacht voor risico, rendement en kapitaaldenken, wat in de verzekeringssector is versterkt door de introductie van Solvency II en in de pensioensector door het nFTK. We zien daarnaast ingrijpende marktontwikkelingen, zoals een dalende vraag naar levensverzekeringen, een vermindering van Defined Benefit Pensioen- regelingen en een groei van het aantal CDC-regelingen. En niet in de laatste plaats hebben we te maken met de toegenomen zorgplicht en integratie van sociale media in productontwikkeling.

Deze ontwikkelingen in het werkveld zorgen voor veranderingen binnen het vak van de actuaris. Er worden nieuwe eisen gesteld aan voor u bekende taken en actuarissen zijn meer werkzaam op het bredere terrein van risicomanagement, waardoor ook andere sectoren tot het werkveld kunnen behoren. Daarnaast wordt van de actuaris gevraagd om steeds vaker in multidisciplinaire teams samen te werken. Dit alles zorgt ervoor dat u een beroep moet doen op andere kennis, vaardigheden en competenties.

Het is voor onze beroepsvereniging van belang dat er een gemeen- schappelijk kader is voor wat betreft de invulling van ons beroep, zodat de rol van de actuariële professional duidelijk is en de kwaliteit van de Actuaris AG wordt bewaakt. Daarom sluiten wij in dit beroepsprofiel aan op de recente ontwikkelingen en spreken we gezamenlijke principes af. De opleiding en permanente educatie krijgen hiermee een duidelijk kader.

Dit beroepsprofiel omschrijft wat uw prachtige beroep inhoudt. Zowel het belang van het vak als de kerntaken en competenties. Het is het vertrekpunt voor de beroepsontwikkeling van actuarissen, het beroep zelf en de toegevoegde waarde van het beroep, nu én in de toekomst.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.