Cover
RAPPORT

Global risk landscape 2019

A culture of complacency

Er komen steeds meer nieuwe risico’s bij en het risicolandschap wordt voor organisaties daardoor dusdanig complex, dat de focus op ‘traditionele’ risico’s dreigt te verslappen. Zo blijkt reputatieschade dit jaar het belangrijkste risico, waar dit vorig jaar nog (veranderende) wet- en regelgeving betrof. Cybersecurity (computercriminaliteit, virussen, malware) en een trage economische groei of herstel complementeren dit jaar de top drie. Dit komt naar voren uit het onderzoek BDO Global Risk Landscape 2019.

Het belang van goed risicomanagement, ingebed in de bedrijfscultuur, neemt toe, zo blijkt uit de cijfers. Organisaties zien zich geconfronteerd met een steeds breder scala aan risico’s, waardoor het soms lastig prioriteren is. Ook het onderscheiden van serieuze risico’s en minder ernstige, maar meer gehypte risico’s is een aandachtspunt. De oplossing is evenwel simpel: organisaties moeten het risicomanagement zelf prioriteren. Risicomanagement moet daarom meer verweven worden in alle bedrijfsonderdelen en niet slechts de verantwoordelijkheid blijven van één werknemer of afdeling, maar juist breed gedragen worden door alle afdelingen en lagen van een bedrijf heen.

Kracht van risicomanagement meer benutten
Emanuel van Zandvoort, partner Risk Advisory Services bij BDO over het onderzoek: “Het is duidelijk dat bedrijven nog niet de volledige kracht van risicomanagement benutten om beter gefundeerde beslissingen te maken. Zo is er bijvoorbeeld relatief weinig aandacht voor risico’s die duidelijk zichtbaar en ook realistisch zijn. De brexit en klimaatverandering zijn hier voorbeelden van: iedereen weet al langere tijd dat het eraan komt, dus er valt op in te spelen. Toch worden bedrijven vaak ‘afgeleid’ door tal van nieuwe risico’s of de veel minder voor de hand liggende risico’s die het nieuws halen en daardoor al snel meer impact lijken te hebben.”  

Van Zandvoort ziet nog meer opvallende uitkomsten. “Het blijkt dat er vaak geen aangewezen verantwoordelijke is voor risico’s die al jaren bovenaan het risicoregister prijken. Daardoor wordt hier vermoedelijk ook niet echt goed op geacteerd. Daarnaast blijkt ook dat de onderlinge verbondenheid van risico’s nog niet goed begrepen wordt. Met name in de EU speelt dit punt. Dat is bijzonder, omdat veel risico’s niet op zichzelf staan. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen het risico op datalekken en de aanwezigheid van gedateerde IT-systemen, of de impact van klimaatverandering en demografische ontwikkelingen.”

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.