Cover
RAPPORT

Ben jij geschikt als Hoofd Internal Audit?

Geschiktheidseisen sleutelfunctiehouder Internal Auditfunctie

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 december 2018 de geschiktheidseisen voor de sleutelfunctiehouder internal audit van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling (ppi) gepubliceerd.

Personen die houder zijn van de internal auditfunctie van een pensioenfonds of premiepensioeninstelling, meestal het hoofd internal audit, moeten geschikt zijn. Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de taken behorende bij de positie van sleutelfunctiehouder naar behoren te vervullen. De geschiktheid van de sleutelfunctiehouder blijkt uit het samenstel van opleiding, kennis, werkervaring en competenties.

DNB heeft expliciet gemaakt wat zij bedoelt met de taken van de sleutelfunctiehouder, de vereiste kennis en ervaring, de relevante opleiding en werkervaring en de competenties.

De mate van diepgang van de kennis op de verschillende deelgebieden moet in onderlinge samenhang worden bezien en in verhouding staan tot de omvang, aard, schaal en complexiteit van de werkzaamheden die de sleutelfunctiehouder verricht of gaat verrichten binnen de sleutelfunctie. DNB kijkt dus proportioneel naar de vereisten. Hierbij spelen verschillende factoren een rol.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.