Cover
RAPPORT

Nederlanders sparen meer dan nodig voor hun pensioen

Terwijl ze het wellicht eerder kunnen gebruiken.

Veel Nederlanders sparen meer dan nodig voor hun pensioen. Ze houden daardoor geld over op de oude dag, terwijl ze wellicht geld tekort komen op het moment dat ze het beter kunnen gebruiken.?  Nederlanders denken gemiddeld 68% van hun huidige inkomen te ontvangen als netto pensioeninkomen. Volgens onderzoek zal dit meer zijn, namelijk 84% van het huidige inkomen.

Specifieke groepen huishoudens, zoals eerste generatie niet-Westerse allochtonen en sommige hurende zelfstandigen, stevenen wel af op ontoereikende pensioenen. Zij zouden indien mogelijk meer geld opzij moeten leggen.

Een op de zeven zet zelf geld opzij specifiek voor het pensioen. Gemiddeld gaat het om bijna 1.900 euro per jaar. Met name mensen met hogere inkomens sparen relatief vaak actief voor hun pensioen.

Financieel fit Barometer stabiel op 95 punten
De stand van de ING Financieel fit Barometer is in het derde kwartaal van 2016 uitgekomen op 95 punten. Hiermee is het sentiment van Nederlandse huishoudens onveranderd gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook ten opzichte van een jaar geleden is er geen sprake van een stijging.

Vertrouwensverschil jong en oud
Tussen verschillende bevolkingsgroepen bestaan wel flinke verschillen. Personen met een hoger opleidingsniveau zijn optimistischer dan zij met een lager opleidingsniveau. Tus- sen leeftijdsgroepen is het verschil nog duidelijker. 65- plussers zijn een stuk somberder dan jongeren. Onder jon- geren zijn de optimisten doorgaans in de meerderheid ter- wijl onder ouderen de pessimisten steevast de overhand hebben.

Vertrouwensverschil tussen jong en oud neemt toe
De laatste jaren loopt het verschil in vertrouwen tussen ’jong’ en ‘oud’ flink op. Zo bedroeg het verschil in 2010 nog maar 15 punten. Inmiddels is dat verdubbeld tot zo’n 30 punten. Jongeren zijn de laatste jaren flink positiever dan gemiddeld, terwijl ouderen juist steeds negatiever zijn ten opzichte van de gemiddelde Nederlander.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.