Cover
RAPPORT

Onderzoek Compliance & Innovatie

Innovatie is een essentieel onderdeel van effectieve Compliance Programma’s

Er bestaat een groot afbreukrisico voor organisaties indien gedrag van medewerkers niet conform de maatschappelijk gedeelde normen en waarden is. Tekenend is de eis van het OM inzake een oud-topman van de NS, die verdacht wordt van laakbaar gedrag inzake aanbesteding.

Het beïnvloeden van gedrag is één van de belangrijkste doelstellingen van een Compliance Programma. PwC laat in haar onderzoek zien dat er een stijging van36% is van CEO-ontslagen als gevolg van (on)ethisch handelen . Verklaringen voor deze stijging hebben te maken met de veranderende wereld in de afgelopen 15 jaar. De maatschappij is zowel achterdochtiger als meereisend geworden op het vlak van transparantie. Wet- en regelgeving is strenger geworden en door, onder meer, sociale media zijn de activiteiten van organisaties ook zichtbaarder. Uit deze verhoogde zichtbaarheid vloeit het afbreukrisico van laakbaar gedrag. Kortom een Compliance Programma dat meebeweegt met maatschappelijke veranderingen is essentieel voor succes.

De roep om meer innovatie binnen Compliance Programma’s neemt daardoor toe. Enerzijds om actueel te blijven als programma en zo medewerkers continu een nieuwe incentive te geven (Weber, 2013). En anderzijds om steeds te blijven testen welk instrumentarium effectief is (Haidt & Trevino, 2017).

Een innovatiever Compliance Programma is een effectiever Compliance Programma. Dit wordt nu bevestigd door onderzoek van House of Performance in samenwerking met Risk & Compliance Platform Europe, Michael Page, de Vereniging van Compliance Officers en het Nederlands Compliance Instituut. Meer dan 100 compliance officers deelden hun perceptie van de relatie tussen innovatie en effectiviteit in Compliance Programma’s. In dit paper delen wij de meest opmerkelijke voorlopige uitkomsten:

  • Een innovatiever Compliance Programma is gerelateerd aan een effectiever Compliance Programma.
  • Een effectiever Compliance Programma is gerelateerd aan ethischer gedrag.
  • Innovatievere werkprestaties van Compliance Officers zijn gerelateerd aan een innovatiever Compliance Programma.
  • Compliance Officers die meer open staan voor verandering en zichzelf creatiever achten scoren hoger op innovatieve werkprestaties.
  • Steun van leidinggevenden op de werkvloer heeft zowel invloed op de effectiviteit van het programma als op de mate van ethisch gedrag.
logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.