Cover
RAPPORT

Voorbeeldjaarrekening gemeenten 2017

Ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening

Ook dit jaar hebben de sectorspecialisten van EY de voorbeeldjaarrekening voor gemeenten opgesteld. Deze voorbeeldjaarrekening is bedoeld om u als gemeentelijk medewerker financiën te ondersteunen in het opstellen van de jaarrekening 2017 van uw gemeente in lijn met de vereisten zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en alle aanvullende aanwijzingen vanuit de commissie BBV. 

Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat dit een voorbeeld is, waarbij rekening is gehouden met de geldende landelijke wet- en regelgeving. Bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening dient rekening gehouden te worden met lokale afspraken op basis van uw eigen financiële verordening en uw eigen begrotingsbeleid. Het auteursrecht op dit model berust bij EY. Het is niet toegestaan dit model openbaar te maken of te verveelvoudigen. Wij hebben alle zorgvuldigheid in acht genomen bij het opstellen van deze voorbeeldjaarrekening. Mocht het zo zijn dat u onvolkomenheden constateert aarzelt u niet om uw feedback terug te koppelen, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren. EY kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in dit voorbeeld
 
 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.