Cover
RAPPORT

The $500 trillion prize

Belanghebbenden pensioensector zien noodzaak tot samenwerking pensioenstrategie

Nu er steeds meer wordt hervormd en pensioendeelnemers steeds meer keuze krijgen, staan de belanghebbenden in de publieke en private sector onder druk om hun strategieën voor pensioenen op de lange termijn te verstevigen en te verduidelijken.

Dit staat in een onderzoek van EY, The $500 trillion prize: A customer-centric vision for the global pension and retirement market, gebaseerd op inzichten vanuit overheden, beleidsmakers, leidinggevenden uit de pensioensector en werkgevers in het bedrijfsleven.

De pensioenuitkering hangt samen met het kader, beleidsmaatregelen, prikkels en alle activiteiten die verband houden met het ontwikkelen, aanbieden en distribueren van pensioenproducten en -diensten. Het rapport laat zien dat een gezamenlijke benadering van deze transformatie in veel landen aanpassing van het beleid en de sector zal vergen om deelnemers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Nederlandse pensioenuitvoerders nog niet voldoende proactief

Nicolette Opdam, Sectorleider Pensioenen bij EY: "De hervormingen bieden pensioendeelnemers keuzes zonder daarbij voldoende rekening te houden met hun ervaringen, percepties en de informatie die ze nodig hebben om solide beslissingen te kunnen nemen. Mensen zijn meer betrokken dan we vaak denken. We moeten onze houding, beleid en presentatie veranderen en gaan samenwerken om ons op de deelnemer in plaats van op de producten te richten."

"Daarnaast moeten pensioendeelnemers geholpen worden die beslissingen te nemen die het meest bevorderlijk zijn voor zijn financiële situatie. Uit het onderzoek vanuit de Nederlandse markt komt naar voren dat de pensioenuitvoerders dit ook zien, maar nog niet voldoende proactief handelen en de deelnemers nog niet in staat kunnen stellen om die keuzes goed te maken. De pensioenuitvoerders moeten zich hier echt meer in gaan verdiepen en het ontsluiten van data is daarbij een belangrijk punt van aandacht."

Deelnemers in staat stellen keuzes te maken zal uitkering gemakkelijker maken

De verschuiving van regelingen op basis van middelloonregelingen naar beschikbare premies houdt in dat deelnemers en werkgevers vaker beslissingen moeten nemen over deelname en beleggingen, terwijl het deelnemers wellicht ontbreekt aan de juiste informatie om weloverwogen financiële beslissingen te kunnen nemen.

Opdam: “Dit is een risico voor de werkgever en de pensioenuitvoerder als dit niet goed gebeurt en die krijgen er gezien de veranderingen in pensioenregeling een serieuze voorlichtingstaak bij.” Het is daarom niet verwonderlijk dat werkgevers andere betrokkenen een stap voor lijken te zijn wat betreft het bieden van adequate voorlichting aan deelnemers aan een pensioenregeling. 

Vijfenzeventig procent van de werkgevers die deelnamen aan het onderzoek gaf aan een professioneel systeem te hebben hoewel ze ruimte voor verbeteringen zien. Slechts een vierde noemde hun mogelijkheden “toonaangevend”.

Het rapport stelt dat het voor alle pensioenstelsels en -oplossingen cruciaal wordt dat ze de betrokkenheid van deelnemers bevorderen en hen helpen bij het nemen van beslissingen door middel van extra communicatie, ondersteuning en planning.

Digitale toepassingen ondersteunen keuzes, maar staan nog in de kinderschoenen

Het onderzoek laat zien dat de pensioensector nog aan het onderzoeken is hoe zij optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden van digitale toepassingen voor de lange termijn. De helft van de werkgevers geeft zichzelf een lage score op het gebied van digitale ontwikkeling, terwijl 54% van de overheden, beleidsmakers en toezichthouders erkent dat de invoering van digitale communicatie en technologie noodzakelijk is.

Digitale ontwikkeling varieert van het gebruik van de sociale media tot een digitale strategie voor de lange termijn, het systematisch gebruik van big data en analytics, digitale marketing en verstoring door digitale pensioenen en het 'internet der dingen'. Technologische vooruitgang kan aanbieders ook helpen de kosten terug te dringen die gepaard gaan met reclame, beleggingen en naleving van wet- en regelgeving.

Het onderzoek wijst uit dat beheerders het grotere verband van de omschakeling naar digitale platforms wel zien, maar dat de respondenten ook erkennen dat dit slechts een deel is van de oplossing naar meer efficiëntie.

Opdam: "Digitale toepassingen kunnen helpen de positie van deelnemers verder te versterken. Maar het is slechts een stukje van de puzzel. Als we het paternalisme van de regeling op basis van middelloon loslaten en de financiële behoeften van deelnemers als geheel overzien, kunnen we hen beter helpen hun financiële doelen te bereiken."

"We moeten het beleid, de regelgeving, de cultuur en de infrastructuur hervormen en op elkaar afstemmen om adequate beslissingen, ervaring en goedkeuring mogelijk te maken. Daar staat een substantiële beloning tegenover, en het zal een betere pensioenwereld voor alle belanghebbenden opleveren. Wet- en regelgeving zal hierop aangepast moeten worden en het ontsluiten van verschillende data mogelijk moeten maken. "

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.