Cover
RAPPORT

Langetermijnwaardecreatie

Zicht op toezicht, voorjaar 2019

Het thema van deze editie van Zicht op Toezicht is langetermijn­ waardecreatie. Nadenkend over langetermijnwaardecreatie concludeer ik steeds weer dat de sleutel tot succes ligt in een simpele tegeltjeswijsheid: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Langetermijnwaardecreatie is in essentie namelijk heel eenvoudig. Het begint met zelf, op een goede manier, de goede dingen doen. De hamvraag is echter hoe individuen en organisaties dat in de praktijk kunnen brengen. Daar zit
de complexiteit. Er zijn immers allerlei krachten aan het werk die ervoor zorgen dat mensen en organisaties toch anders handelen dan wordt ingegeven door goede intenties.

Langetermijnwaardecreatie vergt moed, het vraagt om courage to lead, bestaande zekerheden moeten worden opgeven en daar komen onzekerheden voor in de plaats. Ondernemingen moeten uit bestaande systemen stappen. Maar die systemen zijn niet in korte tijd bedacht en ontstaan. Het zijn instituties. Ze warenlange tijd ef ciënt en effectief. Maar nu ishet tijd voor verandering. Vooral de grote ondernemingen zijn echter beperkt wend­ baar. Het zijn varende containerschepen, waarvan de koers slechts langzaam kan worden verlegd, terwijl de snelle maat­ schappelijke veranderingen eigenlijk vragen om wendbare speedbootjes.

Daarom moet nu eerst voor een deel kortetermijnwaarde worden vernietigd, of liever: geïnvesteerd, om op lange termijn waarde te kunnen creëren. Dat maakt het onderwerp heel interessant. Het geeft ook meteen aan waarom het thema zeker thuishoort in de bestuurskamers. Bestuurders moeten verbinding zoeken met de maatschappij. Ze moeten open­ staan voor, en in dialoog gaan met, de maatschappij. Ze moeten hun stake­ holders goed kennen en duidelijk maken hoe ze de onderneming sturen op weg naar langetermijnwaardecreatie.

De commissaris heeft hierbij verschillen­ de belangrijke rollen. Aan de ene kant moet de commissaris de bestuurders ondersteunen om de goede dingen goed te doen. Aan de andere kant moet de commissaris de bestuurders uitdagen of ze wel de goede dingen doen. Daarin is de commissaris leidend. Hij kan de vangrails aangeven of uitdagen om de koers te verleggen. De commissaris staat toch op enige afstand en heeft een helicopter­ view. Bestuurders koersen toch nog vaak te veel op bestaande zekerheden. Vooral de onzekerheden zal de commissaris met de bestuurder moeten bespreken. Daarin liggen zowel de risico’s als de kansen.

We zien onder andere bij onze rondetafel­ bijeenkomsten voor toezichthouders dat commissarissen zelf worstelen met dit vraagstuk. De commissaris wil wel gids zijn, maar zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Hoe geef je hier invulling aan? Commissarissen moeten enerzijds voldoende afstand houden, maar anderzijds voldoende tijd vrijmaken om effectief een uitdagende rol te vervullen. Omdat commissarissen laagfrequent ver­ gaderen is het risico dat de nadruk ligt op tactische en operationele zaken, op de korte termijn issues, in plaats van op de zaken die er wezenlijk toe doen op de lange termijn. Wat mij betreft zouden commissarissen vaker zonder agenda moeten vergaderen, om echt out-of-the- box te kunnen denken. Wat is de legacyvan de organisatie? Wat drijft de bestuurders? Dat zijn vragen die daarbij aan bod kunnen komen.

Uiteraard gelden bovenstaande over­ wegingen ook voor de langetermijn­ waardecreatie van onze eigen organisatie en sector. Wij moeten nog beter uitleggen wat accountants doen, waarom ze dat doen, en het gesprek aangaan of dingen anders moeten en kunnen. Hoe kunnen accountants duurzaam bijdrage aan de maatschappij? Met die vraag zijn we hard bezig. En die klus is nooit klaar. We moeten altijd proberen te verbeteren.

In deze Zicht op Toezicht passeren de bovenstaande overwegingen uitgebreid de revue. We laten weer wetenschappers, interne en externe toezichthouders, bestuurders en ondernemers aan het woord. Hopelijk vindt u weer een zee aan inspiratie om samen met ons te werken aan een ‘better working world’.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.