Cover
RAPPORT

Human instinct or machine logic – which do you trust most in the fight against fraud and corruption?

EY Fraud Survey 2017

Vandaag heeft het Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS) team van EY in Nederland de nieuwste EMEIA Fraud Survey uitgebracht. De survey is getiteld Human instinct or machine logic – which do you trust most in the fight against fraud and corruption? Gemakshalve hebben wij een korte video samengesteld met de belangrijkste bevindingen van de survey.

De survey, die onze meest omvangrijke tot nu toe is, bevat de meningen van 4.100 bestuurders, managers en werknemers in 41 landen. De survey geeft een duidelijk beeld van hun ideeën over fraude, omkoping en corruptie in de regio.

In de survey wordt bijzondere aandacht besteed aan nieuwe risico’s voor bedrijven in een steeds onzekerder wordend economisch klimaat. Groeiende onvrede over globalisering alsook politieke instabiliteit en tragere groei in opkomende markten zetten bedrijven onder druk om naar nieuwe manieren te zoeken om hun ambitieuze omzetdoelstellingen te realiseren.

Tegelijkertijd blijven de uitdagingen op het gebied van fraude, omkoping en corruptie bestaan. Uit onze survey blijkt dat onethisch gedrag en wantrouwen ten opzichte van collega’s kenmerkend zijn voor de hedendaagse beroepsbevolking, met name onder de jongere generaties. Het is zorgwekkend dat personen die zich zorgen maken over onethisch gedrag aarzelen om dit te melden of niet weten hoe zij dit moeten melden.

Een van onze specifieke bevindingen in EMEIA is dat Generatie Y (25 tot 34 jaar oud) meer dan welke andere leeftijdsgroep dan ook bereid is onethisch gedrag te billijken om bedrijven te helpen overleven, de financiële doelstellingen te halen of hun eigen loopbaanontwikkeling te bevorderen.

In de survey wordt de noodzaak genoemd om nieuwe technologieën in te zetten voor het identificeren en bestrijden van externe bedreigingen van ondernemingen. Hoewel het analyseren van gegevens van cruciaal belang is voor het identificeren van laakbaar gedrag, hebben wij in onze survey geconstateerd dat de meningen verdeeld zijn over het soort gegevens dat ondernemingen moeten monitoren en de soorten toezicht die werknemers als een inbreuk op hun privacy beschouwen. Zo zegt 75% van onze respondenten dat hun bedrijf informatiebronnen zoals e-mails, telefoongesprekken of chatservices moet controleren, maar ziet 89% van de respondenten het monitoren van dergelijke gegevens als een inbreuk op hun privacy. De meeste Nederlandse respondenten zijn tegen het monitoren van informatiebronnen zoals e-mails, telefoongesprekken of sociale media-profielen als maatregel om het risico op fraude, corruptie en omkoping terug te dringen. Vooral het monitoren van e-mails en telefoongesprekken is uiterst omstreden.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.