Cover
RAPPORT

Herwaardering van bedrijfsmiddelen om verliesverdamping te voorkomen

Hoe stille reserves te realiseren?

In de vennootschapsbelasting kan een verlies worden verrekend met de belastbare winst van het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren.[2] Verliezen die na het negende jaar nog niet zijn verrekend, gaan voorgoed verloren (verliesverdamping).[3]

De economische crisis sloeg in 2008 in alle hevigheid toe.[4] Verliezen die in dat jaar zijn ontstaan, kunnen uiterlijk nog in 2017 worden verrekend en zullen daarna verdampen. Om verliesverdamping te voorkomen, komt regelmatig de vraag op of bedrijfsmiddelen kunnen worden opgewaardeerd. Dit speelt vooral bij onroerende zaken waar soms aanzienlijke stille reserves in schuilgaan. Een opwaarderingswinst kan dan worden verrekend met (een deel van) de nog verrekenbare verliezen.

In deze bijdrage wordt eerst stilgestaan bij de mogelijkheid om stille reserves te realiseren door bedrijfsmiddelen[5] te vervreemden of in te brengen in een personenvennootschap. Daarna komt de vraag aan de orde of de eenvoudiger oplossing van een opwaardering ook mogelijk is.[6]

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.