Cover
RAPPORT

Handleiding tewerkstelling van derden en uitbesteding van werken

Ter beperking van financiële risico’s op het terrein van onder meer de loonheffingen in 2015 en 2016.

Als u arbeidskrachten inleent of op enige andere wijze derden binnen uw organisatie laat werken, loopt u tal van risico’s – soms aanzienlijke – op het terrein van de loonheffingen.

U kunt inhoudingsplichtig zijn waarbij u dan zelf alle loonheffingen moet inhouden en afdragen. Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst naheffingen met boete en rente opleggen. In andere gevallen kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen als derden hun afdrachtplichten niet naleven. De bekendste voorbeelden zijn de inlenersaansprakelijkheid en de ketenaansprakelijkheid. Bij de inlenersaansprakelijkheid loopt u ook met betrekking tot de BTW (21%) risico’s.

Ook op andere terreinen dan de loonheffingen liggen risico’s, zoals boeten als u arbeidskrachten inleent van niet geregistreerde uitleners of bij illegale tewerkstelling. Vanaf 1 juli 2015 geldt voor opdrachtgevers een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van ten minste het wettelijke minimum- loon of het hogere cao-loon aan werknemers van opdrachtnemers en van hun eventuele (onder-)onderaannemers. Dezelfde aansprakelijkheid geldt voor inleners van arbeidskrachten in de keten van opdrachtgevers, aannemers en (onder-)onderaannemers.

In de huidige tijd zetten ondernemers steeds meer tijdelijke en flexibele arbeidskrachten in (‘de flexibele schil’). Dit vergroot hun aansprakelijkheids- risico, evenals het faillissementsrisico van uitleners.

In deze brochure wijzen wij u de weg en geven tips hoe u de valkuilen in deze weg kunt ontwijken. Wij behandelen zowel de situatie in 2015 als de door een voorgestelde wetsaanpassing gewijzigde situatie per 1 april 2016. Tenminste, indien dat betreffende wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen. 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.