Cover
RAPPORT

Financiële positie gemeentelijke grondbedrijven

Onderzoek van EY en Fakton

Sinds drie jaar laat het verlies van Nederlandse gemeenten op grondexploitaties een dalende trend zien. Dit blijkt uit dit onderzoek van EY en Fakton.

Wij verwachten dat gemeenten op de drie marktsegmenten in de komende vijf jaar nog verliezen kunnen verwachten van in totaal €0,3 miljard tot €2,1 miljard. De verwachte verliezen betreffen zowel de eigen grondexploitaties, als de participaties in PPS-en en GR-en. De bandbreedte van de verwachte verliezen ontstaat enerzijds door een gepland overaanbod ten opzichte van de verwachte vraag en anderzijds door een dikwijls nog steeds optimistische prijsverwachting. De in ons onderzoek gehanteerde methodiek leidt daarmee tot resultaten die vergelijkbaar zijn met onderzoek uit voorgaande jaren. Uit eerder onderzoek uit 2013 bleek immers dat de verwachte verliezen €0,7 tot €2,7 miljard bedroegen. De nu gehanteerde methodiek geeft een nadere onderbouwing.

Met name de woningmarkt en de markt voor bedrijventerreinen bepalen de omvang van het verwachte verlies. Deze twee markten samen bepalen circa 80% tot 90% van de financiële exposure van de gemeentelijke grondbedrijven. De kantorenmarkt bepaalt slechts voor een klein deel (ca. 10% tot 15%) de resultaten van de grondbedrijven.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.