Cover
RAPPORT

ESG bij Pensioenfondsen

Klaar voor de toekomst?

Ontwikkelingen implementatie ESG bij Pensioenfondsen – klaar voor de toekomst?

In de afgelopen tien jaar hebben verscheidene pensioenfondsen een verantwoord beleggen beleid, ofwel ESG-beleid*, ontwikkeld. Verschillende fondsen zijn nu bezig met de implementatie van dit beleid. Uit VBDO-benchmark 2018 blijkt dat met name de middenmoot in de vijftig grootste fondsen weinig vooruitgang hebben geboekt ten opzichte van vorig jaar. Het ontbreekt bij de meeste fondsen aan concrete lange termijndoelen die verder reiken dan één jaar. Ook blijkt uit de benchmark dat er nog maar weinig fondsen zijn die ESG informatie integreren in hun strategie asset allocatie en asset-liability management.Pensioenfondsen kunnen met hun belegd vermogen een grote bijdrage leveren aan het versnellen van de “sustainable development goals” van de Verenigde Naties (SDG’s) en beperken van klimaatverandering. Verantwoord beleggen kan bovendien leiden tot een betere performance en lagere risico’s. Alhoewel pensioenfondsen veel vooruitgang boeken in hun beleid, zijn er bij de implementatie verschillende uitdagingen. Om inzicht te geven in de ontwikkelingen heeft EY een globale samenvatting gemaakt van zowel (aankomende) wet- en regelgeving als ontwikkelingen in de markt. Voor de marktanalyse is publiek beschikbare informatie gebruikt. Daarnaast heeft EY een aantal ESG producten ontwikkeld die pensioenfondsen kunnen helpen bij verdere inrichting van ESG beleid en implementatie.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.