Cover
RAPPORT

De loonheffingen in 2018 en 2019

Fiscale, sociaalverzekeringsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke aandachtspunten voor werkgevers en werknemers.

In deze brochure vindt u een overzicht van de belangrijkste december 2017 bekend waren. Wij besteden natuurlijk aandacht aan het Regeerakkoord Rutte III dat de titel draagt: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Er staan met ingang van 1 januari 2019 belangrijke wijzigingen op stapel, óók voor werkgevers.

Wij hebben de diverse onderwerpen in kaart gebracht, waarmee administrateur of controller te maken kunt krijgen. Over elk onderwerp valt afzonderlijk veel meer te vertellen. Vanwege de leesbaarheid van deze brochure hebben wij de tekst compact gehouden. Wilt u meer informatie over een bepaald onderwerp, dan horen wij dat graag.

Contracteren met zzp’ers en freelancers

Al enkele jaren staat één onderwerp met stip bovenaan de aan- dachtspuntenlijst van ondernemers. Dat is de inhuur van zzp’ers en freelancers. Dit onderwerp staat ook volop in de politieke en Er was en is onrust en onzekerheid bij zowel opdrachtgevers als met een boete. Om deze reden is de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) – zeg maar: de Alleen ‘evident kwaadwillenden’ moeten bevreesd zijn als zij onder het mom van (schijn)zelfstandigheid derden te werk stellen, indien geen einddatum vanwege de in het Regeerakkoord Rutte III van 10 oktober 2017 aangekondigde beleidsvoornemens.

In dat regeerakkoord is aangekondigd dat de Wet DBA van tafel aan op een systeem waarmee met gebruikmaking van een web- module een einde moet worden gemaakt aan alle onrust en onzekerheid bij het contracteren met zzp’ers. Wij behandelen deze nieuwe aanpak in Hoofdstuk 2. Na het lezen ervan weet u wat u in 2018 (niet) moet doen.

Wij vertrouwen erop u ook dit jaar weer van dienst te zijn geweest groep People Advisory Services (PAS) van EY Belastingadviseurs LLP weer graag bereid u te ondersteunen bij het nemen van beslissingen, bij het maken van keuzes rondom uw arbeidsvoor- waardenbeleid en bij het nemen van maatregelen, waarmee u voor de loonheffingen 'in control' blijft. Het tijdig anticiperen op mogelijke risico's voorkomt financiële verrassingen achteraf.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.