Cover
RAPPORT

Guidelines Wire Transfer Regulation

Leidraad voor de detectie en het omgaan met incomplete informatie bij een geldoverboeking.

Met de introductie van Wire Transfer Regulation (WTR2) biedt EBA een leidraad voor de detectie en het omgaan met incomplete informatie bij een geldoverboeking.

De volledige traceerbaarheid van geldovermakingen is belangrijk om witwassen en terrorisme-financiering te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. In de WTR2 is de bepaling opgenomen dat de Europese toezichthoudende autoriteiten nadere guidelines publiceren om betalingsinstellingen en banken te helpen doeltreffende procedures in te voeren en om gevallen op te sporen waarin zij geldovermakingen ontvangen met ontbrekende informatie.

Eenduidige toepassing
EBA biedt hiermee betaalinstellingen en banken een leidraad voor het detecteren van incomplete informatie over de betaler of begunstigde. Tevens geeft EBA aan wat een effectieve procedure is in geval van missende of gebrekkige informatie bij een geldoverboeking. Een eenduidige toepassing van het Europese recht draagt bij aan sterker Europees anti-witwas- en antiterrorismefinancieringsregime.

Opvolging
Op 26 juni 2017 is de herziene WTR2 in werking getreden in de Europese Unie. EBA heeft in samenwerking met EIOPA en ESMA op 22 september 2017 Guidelines gepubliceerd betreffende de bij geldoverboekingen te voegen informatie. Binnenkort zullen de guidelines ook beschikbaar komen in de Nederlandse taal. In de guidelines staat omschreven dat instellingen na publicatie van de vertaling uiterlijk zes maanden hebben om hun procedures aan te passen. Dit laat onverlet dat de verordening van kracht is en instellingen aan deze verordening moeten voldoen.

Meer informatie
De Guidelines vindt u via de volgende link. In navolging hiervan werkt DNB aan een update van de WTR-webpagina’s in Open Boek Toezicht.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.