Cover
RAPPORT

Toezicht Vooruitblik 2017

Prioriteiten en onderzoeken van DNB voor 2017

In deze Toezicht Vooruitblik lezen financiële instellingen wat zij in 2017 van De Nederlandsche Bank (DNB) kunnen verwachten. En wat wij van deze instellingen verwachten vanuit onze taak als toezichthouder op de financiële soliditeit en integriteit van de Nederlandse financiële sector.

Daarnaast informeren wij met deze brochure ook het bredere publiek over datgene wat in het toezicht komend jaar onze bijzondere aandacht heeft. DNB wil een toezichthouder zijn die niet alleen zendt, maar ook luistert.

We hechten aan een open dialoog met onze stakeholders en stellen ons toetsbaar op. In die geest is een concept van de Toezicht Vooruitblik op 23 september 2016 besproken met vertegenwoordigers uit de verschillende financiële sectoren. De toen gedane suggesties zijn waar mogelijk verwerkt in deze finale versie. Daarnaast wordt momenteel een aantal externe evaluaties uitgevoerd, waarvan we de bevindingen komend jaar zullen benutten om ons toezicht verder te versterken.

Toezicht houden doen we niet alleen. DNB voert als partner binnen het Single Supervisory Mechanism (SSM) het prudentiële toezicht op banken uit, onder de eindverantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook werkt DNB nauw samen met andere toezichthouders in Nederland, waaronder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de partners binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC).

Financiële instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s en het naleven van de toezichtnormen. Maar er zijn soms meerdere wegen die naar Rome leiden en instellingen kunnen hier van elkaar leren. Dat wil DNB graag faciliteren, onder meer door bevindingen te delen en de sector sturing te geven in de vorm van good practices. Indien nodig treedt DNB handhavend op. Op deze wijze geven we invulling aan onze toezichtmissie: solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

In de Toezicht Vooruitblik vindt u de prioriteiten en onderzoeken van DNB voor 2017.  

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.