Cover
RAPPORT

Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen Nederlandse verzekeraars

De Nederlandse verzekeringssector is in beweging.

In 2014 voerde DNB een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse verzekeringssector. In november publiceerde DNB al een eerste indruk van de bevindingen in een DNBulletin. Vanaf vandaag is een samenvatting van het onderzoek en de resultaten op de website beschikbaar.

De Nederlandse verzekeringssector is in beweging; de toekomstige sector ziet er heel anders uit dan in het verleden. Nederlandse verzekeraars moeten hun traditionele verdienmodel hierop aanpassen om blijvend te kunnen voldoen aan de verplichtingen tegenover polishouders. Hoe toekomstbestendig zijn hun bedrijfsmodellen?

Omzet en verdienvermogen
Uit het onderzoek blijkt dat de omzet en het verdienvermogen van Nederlandse verzekeraars de komende jaren naar verwachting nog verder onder druk komen te staan. Het premievolume van de totale Nederlandse verzekeringsmarkt is al jaren relatief stabiel dankzij een groei van de zorgverzekeringssector. Onderliggend is echter een krimp zichtbaar in het premievolume van individuele levensverzekeringen die de komende jaren doorzet. Ook in verzekeringsmarkten waar geen krimp wordt voorzien, staat het verdienvermogen onder druk. De schademarkt is competitief en de huidige trends duiden erop dat de concurrentie- en prijsdruk verder toenemen.

Inzicht en transparantie
Dit toekomstbeeld vraagt om voldoende realistische plannen van verzekeraars in het algemeen. En voldoende kostenbesparingen door levensverzekeraars in het bijzonder. Verzekeraars moeten daarom inzicht hebben in hun kostenstructuren, kostenallocatiemethoden en kostenaannames. Hierover moeten zij ook transparant zijn. Bij vrijwel alle verzekeraars die deelnamen aan het themaonderzoek is inzicht in de kosten en de transparantie hierover nog onvoldoende. Daarom besteedt DNB via een vervolgonderzoek in 2015 meer aandacht aan het thema Kosten bij levensverzekeraars.

Fundamentele veranderingen
Naast dat de omzet en het verdienvermogen van Nederlandse verzekeraars verder onder druk komen te staan, wordt de verzekeringsmarkt ook sterk beïnvloed door mogelijke toekomstige wetswijzigingen, technologische ontwikkelingen en veranderend consumentengedrag. Het is essentieel dat verzekeraars zich voorbereiden op fundamentele veranderingen in de markt op de langere termijn en hierbij rekening houden met verschillende scenario’s. Het onderzoek laat zien dat dit nog onvoldoende (expliciet) gebeurt.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.