Cover
RAPPORT

Staat van het Toezicht 2015

Herstel van vertrouwen in Nederlandse financiële sector nog onvoldoende.

Hoe goed gaat het nu met banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere financiële instellingen in Nederland? Welke stappen heeft de financiële sector gezet in 2015? En in hoeverre zijn we daarmee op weg naar een duurzame sector waarin solide en integere instellingen een breed vertrouwen van de maatschappij genieten?

Om antwoord te geven op deze vragen, presenteren we vanaf nu in het voorjaar de Staat van het Toezicht. Daarin schetst DNB de staat van de financiële sector, afgemeten aan de doelstellingen die DNB voor de sector heeft geschetst in haar middel- langetermijnstrategie (Visie op Toezicht 2014-2018). Financiële instellingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de staat van de sector. Daarnaast levert DNB met haar toezicht een bijdrage. Deze publicatie geeft een overzicht van de bijdrage die DNB als toezichthouder heeft geleverd en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

Op de openingspagina’s zag u al een tabel, waarin de effecten, uitkomsten, activiteiten en ingezette middelen van het toezicht van DNB zijn samengevat. Op basis van een self-assessment wordt in deze tabel aangegeven in hoeverre DNB als toezichthouder succesvol is geweest in het realiseren van haar missie. Een set KPI's (zie bijlage 1), verdeeld naar effecten, uitkomsten, activiteiten en ingezette middelen van DNB's toezicht vormt de basis voor dit self- assessment. De beoordeling heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden op basis van meetbare indicatoren waaraan specifieke streefwaarden zijn verbonden. De effecten geven een indicatie van de staat van de sector. Deze is afhankelijk van het gedrag van de financiële instellingen zelf en het toezicht door DNB, 9 maar natuurlijk ook van de macro-economische omgeving en (nieuwe) wet- en regelgeving. De uitkomsten zijn de resultaten van DNB's toezicht op de sector, de maatschappij en internationale stakeholders. De indicatoren bij activiteiten en capaciteit, tot slot, geven aan welke activiteiten DNB op basis van bepaalde middelen heeft ontplooid. De uitkomsten van het self-assess- ment zijn schriftelijk getoetst bij een panel met vertegenwoordigers van de sector en de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.