Cover
PUBLICATIE

Rentedekking van Pensioenfondsen

Onderzoek op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing financieel toetsingskader heeft de Tweede Kamer via een motie van het lid Vermeij c.s. verzocht te onderzoeken of en in welke mate renteafdekkingen in het nieuwe stelsel tot problemen kunnen leiden.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB gevraagd dit onderzoek uit te voeren aan de hand van onderstaande onderzoeksvragen:

1. Welke motieven hebben pensioenfondsen voor de omvang en vorm van hun renteafdekking?

2. In welke mate en op welke wijze dekken pensioenfondsen hun renterisico af?

     a. standen per eind 2014
     b. afhankelijk van de beschikbaarheid inzicht in de ontwikkeling sinds de invoering van de PW.

3. Wat zijn de (positieve en negatieve) effecten van renteafdekking en in welke scenario’s ontstaan deze effecten?

    a. een kwalitatieve beschrijving van ‘plus- en minpunten’ van renteafdekking. Hierbij wordt aandacht    
        besteed aan de risico’s van renteafdekking in de vorm van tegenpartijrisico’s en liquiditeitsrisico’s.
    b. een kwantitatieve impactanalyse waarin vanuit verschillende scenario’s de effecten van renteafdekking
        wordt geanalyseerd.

4. Welke mogelijkheden hebben pensioenfondsen om hun renteafdekking te wijzigen (in relatie tot hun risicoprofiel)?

5. Wat is het effect van het nieuwe ftk op de mate waarin en de manier waarop pensioenfondsen hun renterisico afdekken? 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.