Cover
RAPPORT

Kredietmarkten in beweging

Opkomst nieuwe aanbieders in kredietmarkten gunstig voor financieel stelsel

De opkomst van pensioenfondsen en verzekeraars op de markten voor hypotheken en bedrijfskredieten draagt bij aan een evenwichtiger financiering van langlopende kredieten.

Hierdoor verbetert ook de diversiteit en concurrentie van het kredietaanbod. De verschuivingen brengen tegelijkertijd ook nieuwe risico’s met zich mee. Dit zijn de conclusies uit het rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ dat DNB op 29 november publiceerde.   

Positie verzekeraars en pensioenfondsen verdubbeld
In het rapport schetst DNB dat verzekeraars en pensioenfondsen hun aandeel in Nederlandse woninghypotheken sinds begin 2010 hebben verdubbeld. Een vijfde van de nieuwe hypotheken wordt door hen gefinancierd. Daarmee is de groei van de hypotheekportefeuille van grootbanken gestagneerd. Ook op de Nederlandse bedrijfsleningenmarkt zijn verschuivingen gaande, hoewel deze zich beperken tot grote bedrijven, die zich steeds vaker financieren met de uitgifte van bedrijfsobligaties. Ook plaatsen zij vaker onderhandse leningen. Op deze markt is er een toename in de activiteiten van Nederlandse verzekeraars.  

Positief voor financieel stelsel
Positief is dat deze ontwikkelingen leiden tot een vermindering van systeemrisico’s. Pensioenfondsen en verzekeraars beleggen namelijk premiegelden voor hun langetermijnverplichtingen en zijn minder afhankelijk van direct opvraagbare gelden of van marktfinanciering dan banken. Zij lopen daarbij niet het bancaire risico dat geld direct opgevraagd kan worden of dat marktfinanciering onverwacht opdroogt, waardoor de risico’s in het financiële systeem als geheel ook afnemen.  

Nieuwe aandachtspunten voor DNB
De nieuwe marktverhoudingen brengen tegelijkertijd ook nieuwe risico’s met zich mee, risico’s die ook van DNB extra aandacht vergen. In potentie kan een verschuiving van de kredietverlening er toe leiden dat kredietrisico’s zich opstapelen bij spelers die hierop niet zijn toegerust in hun risicobeheersing of die risico’s onvoldoende doorgronden. Daarbij vereist het toenemende belang van de nieuwe spelers extra aandacht voor de gevolgen voor het verdienmodel van banken en de effectiviteit van het macroprudentieel beleid. DNB houdt verschuivingen daarom nauwlettend in de gaten en gaat op reguliere basis bij financiële instellingen informeren naar de eigenschappen van hypotheekportefeuilles.  

Meer informatie
Voor meer informatie over het rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ dat DNB op 29 november publiceerde lees het DNBulletin en download het rapport.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.