Cover
RAPPORT

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten

Een opgaande lijn van economische groei en een alternatief scenario

De economie groeit dit jaar opnieuw in een krachtig tempo en houdt daarmee de opgaande lijn van de laatste jaren vast. De binnenlandse bestedingen blijven de voornaamste groeimotor. De groei van het bruto binnenlands product komt in 2017 uit op 2,3% en valt in 2018 wat terug, naar een nog steeds solide 1,7%. Het consumentenvertrouwen is hoog, de opleving van de woningmarkt houdt aan en de bedrijvensector is in veel opzichten weer terug op pre- crisisniveau.

De geraamde groei ligt in beide jaren boven de potentiële groei, zodat de output gap aan het einde van de ramingsperiode vrijwel sluit. Dit jaar en in 2018 is de afname van de werkloosheidsvoet minder sterk dan in 2016, vooral doordat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. De inflatie loopt flink op, van 0,1% vorig jaar naar 1,4% in 2017 en 1,3% in 2018. De economische groei zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort van 0,2% bbp in 2016 slaat om in een begrotingsoverschot van 0,2% bbp in 2018.

Een alternatief scenario laat zien wat de gevolgen voor de Nederlandse economie kunnen zijn van een ruimer dan voorzien begrotingsbeleid in de Verenigde Staten. Extra publieke investeringen en verlaging van de winstbelasting in de VS kunnen de economische groei in 2018 en 2019 met gemiddeld 0,2 procentpunt verhogen.

De ramingen in dit document zijn samengesteld op basis van data beschikbaar t/m 9 januari 2017.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.