Cover
RAPPORT

De woningmarkt in de grote steden

Occasional study DNB

Het herstel van de Nederlandse woningmarkt gaat gepaard met aanzienlijke regionale verschillen. In grote steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam, maar ook in middelgrote steden als Groningen en Eindhoven stijgen de huizenprijzen sterker dan in de rest van Nederland. De woningmarktdynamiek verschilt bovendien tussen de steden onderling. Wat vormt hiervoor de verklaring? Zijn de steden een voorbode voor de rest van het land?

Deze studie concludeert dat de huizenmarkt in grote steden weliswaar tekenen van oververhitting vertoont, maar dat vooralsnog geen sprake is van een kredietgedreven zeepbel. De sterke huizenprijsstijging in de steden is vooral een beprijzing van schaarste, waarbij inbreng van eigen geld een steeds belangrijkere rol speelt. De structurele trek naar de steden zorgt voor een groeiende vraag naar stedelijke woningen, waar het aanbod geen gelijke tred mee kan houden. Hierdoor ontstaat een tekort aan betaalbare woningen, voornamelijk in de vrije huursector, waardoor middeninkomens in de knel komen. Het aanbod in de vrije huursector groeit slechts mondjesmaat door planologische restricties die nieuwbouw beperken, een gebrek aan planen bouwcapaciteit en het ontbreken van de juiste prikkels bij gemeenten en woningcorporaties. De rijksoverheid kan gemeenten en corporaties meer stimuleren om het aanbod in de vrije huursector te vergroten.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.