Cover
RAPPORT

Handreiking Zorgschade

Resultaat van de consultaties omtrent het Consultatievoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade uit 2014

De Handreiking Zorgschade heeft als doel letselschadeslachtoffers en patiënten met een blijvende, intensieve en complexe bovennormale zorgvraag te faciliteren in de zorgsituatie die past bij hun wensen en mogelijkheden. Er is sprake van een bovennormale zorgvraag als deze zorgsituatie niet volledig kan worden gefinancierd uit private en publieke middelen.

Voor deze zorgsituaties zijn in de Handreiking Zorgschade toegangscriteria opgenomen. Ze worden getoetst in processtap 1. Ook is vastgesteld wie als informele zorgverlener mag worden aangewezen. De Handreiking Zorgschade beoogt ook bij te dragen aan een uniforme en professionele beoordeling van de noodzakelijke zorgbehoefte en de daarmee gepaard gaande kosten.

Tevens draagt de handreiking in potentie bij aan kostenbeperking, doordat de relevante private en publieke regelingen erin opgesomd staan. Het definitiekader en de te hanteren tarieven voor informele zorgverleners beogen de discussies tussen partijen in de processtappen 2 tot en met 7 te bespoedigen en te verminderen.

Samenvattend heeft de Handreiking Zorgschade twee doelen. Ten eerste, het bieden van een beoordelingskader dat van nut kan zijn bij het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ten tweede, het bieden van concrete handvatten voor een meer inzichtelijke schadevaststelling en -begroting bij zorgsituaties waarin sprake is van een bovennormale zorgvraag, die niet volledig vanuit reguliere private en publieke middelen gefinancierd kan worden.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.