Cover
RAPPORT

Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumloon

Werkgelegenheidseffecten hangen af van arbeidsduur

Harmonisering van het wettelijk minimumloon (wml) door dit uniform te baseren op de gewogen gemiddelde normale arbeidsduur van werknemers op het wml-niveau, heeft geen belangrijke gevolgen voor de totale werkgelegenheid. Door deze gemiddelde arbeidsduur te gebruiken bij het vaststellen van het minimumuurloon, is er gemiddeld geen sprake van een stijging of daling van het wml. In sectoren met een kortere arbeidsduur kan sprake zijn van een beperkte werkgelegenheidsstijging en in sectoren met een langer dan gemiddelde arbeidsduur kan juist sprake zijn van een beperkte werkgelegenheidsdaling.

Het toepassen van een minimumuurloon in gevallen waarin werknemers volgens stukloon betaald krijgen impliceert een hoger loon voor werknemers die op basis van hun stukloon niet in staat zijn om per uur het wml-niveau halen. Het heeft een negatief effect op de productiviteit en mogelijk een negatief effect op de werkgelegenheid. Het is onbekend voor hoeveel werknemers dit geldt, waardoor geen kwantificering kan plaatsvinden.

Het ministerie van SZW heeft het CPB verzocht om in te gaan op de gevolgen van een aanpassing van het wettelijk minimumloon (wml) voor de werkgelegenheid. Deze notitie gaat in op de werkgelegenheidseffecten van (i) een wml op basis van het uurloon en (ii) het toepassen van ditzelfde minimumuurloon op werknemers die volgens stukloon betaald krijgen (afschaffen van stukloon tot aan het wml-niveau).

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.