Cover
RAPPORT

Risicorapportage cyberveiligheid economie

Probleemgebieden en de risico's rond cyberveiligheid

Het Centraal Planbureau heeft met medewerking van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), een risicorapportage geschreven over de risico’s van ict-gebruik voor de economie. In deze risicorapportage cyberveiligheid economie (rce) bespreekt het CPB economische probleemgebieden rond cyberveiligheid en de risico’s die daaruit ontstaan voor Nederlandse bedrijven en consumenten. 

Informatie- en communicatie technologie (ict) is doorgedrongen tot in de haarvaten van de economie en de maatschappij. Het belang van cyberveiligheid neemt hierdoor toe en daarmee ook het belang van bestrijding van cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit wijkt af van klassieke criminaliteit, omdat daders moeilijker te achterhalen zijn, de schaalvoordelen groter zijn en het eenvoudiger is voor criminelen om internationaal te opereren. Dit brengt verschillende risico’s met zich mee voor Nederlandse bedrijven en consumenten.

Het doel van de rce is om inzicht te bieden in achterliggende oorzaken, gevolgen en omvang van cyberrisico’s en zo beleidsmakers en bedrijven te helpen bij het begrijpen en prioriteren van risico’s. Waar mogelijk bespreekt de rce ook opties voor overheidsbeleid. De rce bouwt voort op het cybersecuritybeeld Nederland 2015 van het NCSC. Het cybersecuritybeeld geeft een jaarlijks overzicht van de trends op het gebied van cyberveiligheid. De meerwaarde van de rce ligt in de economische analyse van cyberveiligheid – centraal staan marktfalen waardoor cyberveiligheid beperkt wordt en de risico’s die hieruit ontstaan voor bedrijven en consumenten. In de rce ligt de nadruk op financieel gedreven cybercriminaliteit, terwijl het csbn ook ingaat op vandalisme, activisme, terrorisme en spionage. Net als financieel gedreven cybercriminaliteit kunnen deze motieven ook schade opleveren voor het vertrouwen in het digitale economische verkeer.

Alle gebruikte gegevens zijn openbaar toegankelijk en desgewenst opvraagbaar bij het CPB. Een overzicht van de gebruikte bronnen is opgenomen als bijlage bij dit rapport.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.