Cover
PUBLICATIE

Macro Economische Verkenning (MEV) 2018

De Nederlandse economie floreert

De Nederlandse economie floreert. De economische groei in het tweede kwartaal (1,5% kwartaal- op-kwartaal) was uitzonderlijk en de arbeidsmarkt verbetert in rap tempo. Er is een positieve binnenlandse dynamiek tussen aantrekkende werkgelegenheid, hoger beschikbaar inkomen, hogere bestedingen en aantrekkende huizenmarkt. De geraamde economische groei is 3,3% in 2017 en 2,5% in 2018. Dit is veel gunstiger dan elders in Europa. Buiten Europa loopt vooral in de opkomende economieën de economische groei licht op. De relevante wereldhandelsgroei komt hierdoor uit op 4,3% in 2017 en 4,0% in 2018.

De Nederlandse arbeidsmarkt verkrapt. De economische groei zorgt ervoor dat in 2018 de werkloosheid daalt tot 4,3%. De prijs- en loonstijgingen blijven gematigd. Door de verkrappende arbeidsmarkt loopt de stijging van de contractuele lonen op van 1,5% in 2016 naar 2,2% in 2018. Ook internationaal blijft de loon- en prijsontwikkeling bescheiden en blijven de rentes relatief laag.

De koopkracht verbetert in beperkte mate, met 0,3% in 2017 en 0,6% in 2018. Het begrotingsoverschot, dat vorig jaar is ontstaan, loopt in de ramingsperiode verder op, tot 0,8% bbp in 2018. Dit komt doordat de aanhoudende economische groei leidt tot hogere belastinginkomsten, terwijl de stijging van de overheidsuitgaven daarbij achterblijft.

De beschouwing in dit hoofdstuk concludeert dat het beeld dat het Nederlandse onderwijs vooral goed is in het bedienen van leerlingen die minder goed meekomen, aan revisie toe is. Nederland is een Europese middenmoter wat betreft scholieren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Aanvullend beleid gericht op laagopgeleiden is uitdagend, maar kan lonen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.