Cover
RAPPORT

Macro economische verkenning 2017

Onzekere wereld - overheidstekort neemt af

De Nederlandse economie staat er weer beter voor. Het kabinet heeft zich in de afgelopen jaren ingespannen om een duurzaam economisch herstel mogelijk te maken. Maatregelen op het terrein van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, de zorg en de overheidsfinanciën waren pijnlijk, maar nodig. Daarvan plukken we nu de vruchten. Door de inzet van velen heeft de Nederlandse economie in 2015 weer de omvang van vóór de crisis bereikt, en groeit deze ook in 2016 gestaag door, met een groei van 0,6% in zowel het eerste als het tweede kwartaal. De economische groei in het tweede kwartaal 2016 was twee keer zo hoog als gemiddeld in het eurogebied. En hoewel de werkloosheid nog steeds te hoog is, is deze inmiddels beland op het laagste punt in bijna vier jaar. Tegelijkertijd steeg het aantal banen in de Nederlandse economie tot meer dan 10 miljoen, het hoogste aantal ooit.

Ook op het niveau van specifieke bedrijfstakken is het herstel van de economie duidelijk zichtbaar. Waar de bouw gedurende de crisis fors kromp, groeit deze bedrijfstak met het krachtige herstel van de woningmarkt mee. Ook bedrijfstakken als de industrie, de zakelijke dienstverlening, handel, vervoer en horeca vertonen een robuuste groei. Dat biedt perspectief voor de mensen die nu nog langs de kant van de arbeidsmarkt staan.

De economische vooruitzichten zijn gunstig, met een groei van 1,7% in zowel 2016 als 2017. Zonder de verlaging van het gasplafond zou de groei in 2017 0,2%-punt hoger zijn uitgevallen. De groei blijft onverminderd breed gedragen door de consumptie, de investeringen en de uitvoer. Het kabinet ondersteunt de groei met financierings- mogelijkheden voor ondernemers, extra impulsen voor innovatie en ruimte voor ondernemerschap.

Volgens het CPB heeft de onzekerheid na het Brexit-referendum op korte termijn negatieve effecten op de consumptie en investeringen en ook op de voor Nederland relevante wereldhandel. De bbp-groei komt door het Brexit-effect in de CPB-raming 0,4 procentpunt lager uit in 2017. De onzekerheid rond dit effect is echter groot. Vooralsnog blijven zowel Nederlandse consumenten als producenten optimistisch gestemd, zoals uit CBS- vertrouwenscijfers over juli en augustus blijkt.

Voor de middellange en lange termijn bieden trends als digitalisering en de transitie naar een CO2-arme energievoorziening volop kansen voor de Nederlandse economie. De impact van digitalisering op economische groei is groot. Ongeveer een derde van de groei in de periode 1990-2013 was ICT-gedreven. Nieuwe digitale diensten en markten ontstaan en stellen hoge eisen aan de digitale infrastructuur. Dit alles vraagt onder meer om ruimte voor de toepassing van nieuwe digitale technologieën en bescherming tegen cyberdreiging. Het kabinet speelt hierop in met de Digitale Agenda. Ook voor de energietransitie zijn nieuwe technologieën voor energieopwekking en verbetering van bestaande technologieën cruciaal. Dit alles vraagt om een gezamenlijke inzet van ondernemers, bedrijven, burgers, kennisinstellingen en de overheid. Zo werken we samen aan duurzame economische groei. Dit resulteert in werkgelegenheid, welvaart en welzijn voor huidige en toekomstige generaties.

 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.