Cover
PUBLICATIE

Keuzevrijheid in de uitkeringsfase

Internationale ervaringen

Meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase is onderdeel van het maatschappelijke debat over mogelijke aanpassingen van het Nederlandse pensioenstelsel, aldus de Perspectiefnota van SZW (2016). Nederland is een van de weinige landen waarin deelnemers aan de tweede pijler hun pensioen volledig uitgekeerd krijgen in de vorm van een levenslange annuïteit. Wel bestaan er enkele keuzemogelijkheden, onder meer wat betreft de aanvangsleeftijd en het uitkeringsprofiel. Deelnemers aan kapitaalgedekte pensioenregelingen in andere landen hebben veelal meer mogelijkheden om (een deel van) het opgebouwde pensioenvermogen in één keer op te nemen. Nederland kan bij de aanpassing van het pensioenstelsel wellicht lessen trekken uit de ervaringen met keuzevrijheid in de uitkeringsfase van kapitaalgedekte pensioenen in andere landen.

Het doel van dit paper is om lessen te trekken uit internationale ervaringen met meer keuzevrijheid in de uitkeringsfase en met de vormgeving van de bijbehorende keuzearchitectuur. Hierbij maken we gebruik van de ervaringen met meer keuzevrijheid in DC- regelingen in Australië, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. De pensioenstelsels van deze landen scoren hoog op internationale ranglijsten. In Australië, het VK en Zwitserland heeft de individuele deelnemer veel keuzevrijheid. In Denemarken en Zweden is de keuzevrijheid begrensd door de sociale partners en/of de overheid, maar is die wel ruimer dan in Nederland. Invoering van keuzevrijheid in de uitkeringsfase is zowel in uitkeringsovereenkomsten (DB) als in premie-overeenkomsten (DC) mogelijk, dus dit is ook relevant voor Nederlandse deelnemers met een DB- of CDC-regeling.

De ervaringen met keuzevrijheid in andere landen beschrijven we aan de hand van de volgende vragen:

  • Welke keuzevrijheid hebben deelnemers in andere landen in de uitkeringsfase?
  • In hoeverre maken deelnemers in andere landen daar gebruik van?
  • Welke financiële en andere prikkels sturen de deelnemer in de keuze tijdens de uitkeringsfase?
  • Waaraan besteden zij een opname ineens (lumpsum)?

    In paragraaf 2 tot en met 6 bespreken we keuzevrijheid in de uitkeringsfase in Australië, Denemarken, het VK, Zweden en Zwitserland. Paragraaf 7 gaat in op keuzevrijheid in Nederland en de behoefte daaraan. Paragraaf 8 bevat de conclusies.
logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.