Cover
RAPPORT

Het ramen van de lange rente

CPB Achtergronddocument

Dit achtergronddocument vergelijkt verschillende methoden om de 10-jaars rente te voorspellen aan de hand van drie criteria: (1) de voorspelfout; (2) de consistentie tussen korte termijn en middellange termijn; en (3) de consistentie tussen de voorspelling van de lange rente en de korte rente. Alternatieve methoden die aan bod komen, zijn: de random walk, de termijnstructuur, de forward interest swap rates en twee univariate methoden (AR(1) en AR(2)). Bovendien worden er twee combinaties van deze methoden in de vergelijking betrokken.

De random walk presteert het best op basis van voorspelnauwkeurigheid. De raming op basis van forward swap rates komt wat nauwkeurigheid betreft na de random walk en beide univariate specificaties. Deze resultaten zijn robuust wat betreft de opgetreden breuk in de tijdreeks en de beide gecombineerde methoden. Echter, de random walk voldoet niet aan het derde gestelde criterium: in combinatie met de raming van de korte rente kan de yield curve inverteren zonder dat daar een economische reden voor is. De oude CPB-ramingsmethode voldoet niet aan criteria (2) en (3) en vertoont een grotere voorspelfout dan de methode op basis van forward swap rates.

De forward swap rate is een goede voorspeller die aan alle criteria voldoet. In vergelijking met de andere methoden heeft de forward swap rate een aantal voordelen: (1) de raming is consistent voor korte en middellange termijn; (2) zowel de raming van de korte rente als van de lange rente is nu gebaseerd op marktinformatie; (3) de raming op basis van forward swap rates presteert wat voorspelfout betreft beter dan de oude CPB-methode; en tot slot (4) gebruikt ook de Europese Commissie de swap rate als basis voor de raming van de lange rente. Met ingang van CEP2018 is daarom gekozen  voor de forward swap rate als basis voor de raming van de lange rente.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.