Cover
RAPPORT

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Lusten en lasten ongelijk verdeeld

Er zijn steeds minder vaste contracten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Op dit moment werken volgens het CBS zes van de tien personen op een vast contract; tien jaar geleden waren dit er meer dan zeven. Vooral jongeren hebben een grote kans op een flexibel contract. Maar ook op hogere leeftijd hebben steeds meer mensen een flexibele arbeidsrelatie, vooral als ze laagopgeleid zijn. Bijna drie miljoen Nederlanders werken momenteel in een flexibel dienstverband of als zelfstandige zonder personeel (zzp’er).

Nederland verschilt in dit opzicht van andere landen: het aandeel flexibele arbeidscontracten èn het aandeel zzp’ers groeien harder dan in andere Europese landen (figuur 1). Het aandeel flexibele banen is een van de hoogste in de Europese Unie. Alleen Spanje, Portugal en Polen kennen een groter aandeel. Ook het aandeel zzp’ers ligt door de sterke stijging sinds 2000 boven het Europese gemiddelde. In de combinatie van beide is Nederland helemaal uitzonderlijk.

Groepen met een minder sterke arbeidsmarktpositie – zoals laagopgeleiden – zijn vaak langdurig aangewezen op een flexibele arbeidsrelatie. Toch vindt 80 à 90 procent van de werknemers met een tijdelijk contract, uitzendbaan of payrollcontract een vast contract (heel) belangrijk. Voor zzp’ers geldt deze voorkeur weliswaar nauwelijks, maar zzp’ers met weinig onderhandelingsmacht verdienen minder en zijn minder beschermd tegen de risico’s van werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid dan vergelijkbare werkenden in loondienst. Werkenden met een sterke arbeidsmarktpositie hebben juist een prikkel om voor het zzp-schap te kiezen. Als zzp’er ervaren zij vooral vrijheid in zowel organisatorische zin, als door minder afgedwongen solidariteit met groepen die zwakker staan op de arbeidsmarkt. De rol van de Nederlandse wet- en regelgeving is hierbij van belang. Zij beïnvloedt de keuzes die zowel werkenden als werkgevers maken en daarmee ook de uitkomsten op de arbeidsmarkt en voor de maatschappij als geheel.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.