Cover
RAPPORT

Employment polarization in local labor markets

The Dutch case

De laatste decennia is in veel ontwikkelde landen sprake van arbeidsmarktpolarisatie. Dit is de trend waarin de werkgelegenheid in de laagst en hoogst betaalde beroepen in aandeel toeneemt ten koste van banen in het middensegment. Ook in Nederland speelt arbeidsmarktpolarisatie een rol, hoewel de mate van polarisatie in internationaal opzicht beperkt is (Van den Berge en Ter Weel, 2015). Echter, er is nog weinig bekend over de regionale dimensie van arbeidsmarktpolarisatie, die het onderwerp van deze studie vormt.

Op basis van CBS-microdata (zie onderstaande figuur) wordt duidelijk dat er significante verschillen zijn in de mate van arbeidsmarktpolarisatie tussen de Nederlandse provincies en arbeidsmarktregio’s. Polarisatie is het meest zichtbaar in de Randstad: drie van de vier grote stedelijke regio’s zijn daar gepolariseerd. Verdere analyse laat zien dat polarisatie vooral voorkomt in steden, waarbij in dichtbevolkte gebieden en steden vaker polarisatie zichtbaar is. Desalniettemin is de link met verstedelijking niet het hele verhaal, aangezien sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland, ook gepolariseerd zijn.

Daarnaast laten we zien dat de zogeheten routinization hypothesis een verklaring kan zijn voor polarisatie in het algemeen. De werkgelegenheid in banen die vooral uit routinematige taken bestaan, is in de laatste jaren in aandeel afgenomen, terwijl de werkgelegenheid in beroepen waarin analytische of communicatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen, juist is gegroeid.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.