Cover
RAPPORT

Een overzicht van ESBies; Europese obligaties zonder risicodeling

Veilige activa, activa met een laag risico en hoge liquiditeit, zijn belangrijk in het huidige financiële systeem.

Banken houden veel veilige activa aan; ze zijn nodig om te voldoen aan kapitaal- en liquiditeitseisen en ze worden gebruikt als onderpand bij repo-transacties. Daarnaast vormen ze een benchmark voor de prijsvorming van andere financiële activa.

Het aanbod van veilige activa in het eurogebied is lager dan dat in de Verenigde staten. Dit beperkt de financiële stabiliteit in het eurogebied. Tijdens de eurocrisis versterkte het tekort aan veilige assets de kapitaalstromen naar veilige landen. Europese banken verhoogden hun belangen in de schuld van hun eigen overheid tijdens de crisis. Dit verhoogde de verwevenheid van banken en overheden. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om nieuwe veilige activa te creëren. De twee belangrijkste doelen van deze nieuwe veilige activa zijn het verhogen van het aanbod van veilige activa en het verminderen van de verwevenheid tussen banken en overheden.

Dit achtergronddocument geeft een overzicht van de European Safe Bonds (ESBies. ESBies is het senior-deel van een nieuw financieel product waarin de opbrengsten van een breed portfolio van verschillende eurolanden gedeeld worden. In het ontwerp van ESBies is niet uitgegaan van risicodeling tussen landen. ESBies kunnen de financiële stabiliteit in het eurogebied vergroten door een groter aanbod van veilige activa en door het verminderen van de verwevenheid tussen banken en overheden. 

Aanpassing van Europese regulering is nodig om een gelijk speelveld voor ESBies en overheidsobligaties te creëren Hiertoe heeft de Europese Commissie in mei 2018 een voorstel gedaan. De invoering van deze maatregelen betekent een neutrale behandeling van ESBies ten opzichte van overheidsobligaties.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.