Cover
RAPPORT

Economisch vooruitzicht 2019

Economie draait goed, piek voorbij

Volgend jaar draait de Nederlandse economie nog goed, maar de piek is achter de rug. Met volgend jaar wederom een groei die boven potentieel ligt en een dalende werkloosheid, houdt de gunstige conjuncturele ontwikkeling aan. Lage rentes en een stimulerend begrotingsbeleid dragen volgend jaar bij aan de groeiende economie. De economische groei loopt terug van 2,6% in 2018 naar 2,2% in 2019, na de piek van 2,9% vorig jaar. De economie vertraagt vanwege een afzwakking van de consumptie, een minder robuuste groei van de investeringen in woningen en de dalende aardgasproductie.

Het groeitempo in de eurozone vertraagt komend jaar, terwijl de wereldhandelsgroei afneemt na de piek in 2017. De groeivertraging in de eurozone vloeit vooral voort uit de onzekerheid over het handelsbeleid en de Brexit. Handelsfricties hebben in 2019 ook hun weerslag op de wereldhandel. Na een flinke groei in 2017 zwakt de groei van de relevante wereldhandel af. De groei van de wereldeconomie stabiliseert, maar blijft ook in 2019 profiteren van het expansieve Amerikaanse begrotingsbeleid en in afnemende mate van het ruime monetaire beleid van de eurozone en Japan. De wereldwijde terugval van de aandelenkoersen en de olieprijs hangen samen met de neerwaartse bijstelling van de groeiverwachtingen.

De neerwaartse risico’s voor de mondiale en de Nederlandse economische groei blijven groot. De aanhoudende dreiging van nieuwe Amerikaanse handelsmaatregelen en tegenmaatregelen door getroffen landen kunnen leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn en tot onzekerheid bij bedrijven op korte termijn. Gezien het geringe politieke draagvlak in het Verenigd Koninkrijk voor het voorliggende Brexit- akkoord, neemt het risico op een chaotische no-deal-Brexit voorlopig niet af. Wel ziet het er naar uit dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het eens gaan worden over een overgangsregeling van de clearing van derivaten, wat de risico’s voor de financiële sector van een chaotische Brexit sterk verkleint. De Neder- landse economie kan worden geraakt door maatschappelijke en politieke onrust in de EU, zoals escalatie van de gele-hesjesdemonstraties in Frankrijk en de onzekere gevolgen van oplopende begrotingstekorten in zowel Frankrijk als Italië. Daarnaast bestaat het risico van een omslag op de woningmarkt na de fikse stijgingen van de huizenprijzen door het aanhoudend krappe aanbod. Omslagen op de woningmarkt zijn slecht te voor- spellen, maar hebben doorgaans forse impact op de economie. Wanneer de voorgenomen verhogingen van de overheidsbestedingen wederom niet tot besteding komen, zal dat evenzo de economische groei dempen.

De krapte op de arbeidsmarkt blijft in 2019 toenemen. Na een krachtige daling van de werkloosheid in 2018 naar 3,9%, komt de werkloosheid in 2019 naar verwachting uit op 3,6%. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de hogere inflatie loopt de geraamde contractloonstijging in de markt op van 2,0% dit jaar tot 2,8% volgend jaar. De inflatie stijgt van 1,6% in 2018 naar 2,4% in 2019. Naast de loonkostenstijging dragen ook een verhoging van de indirecte belastingen en de hogere huurprijzen bij aan een hogere inflatie. Tegelijkertijd heeft de recente daling van de olieprijs een remmend effect op de inflatie.

Ondanks het expansieve begrotingsbeleid, heeft de overheid voor het derde jaar op rij een overschot van 1,0% bbp of groter op de begroting. Het begrotingssaldo bedraagt 1,0% bbp in 2019, tegenover 1,1% bbp in 2018 en 1,2% bbp in 2017. Het structurele saldo daalt van 0,4% bbp in 2018 naar -0,2% bbp in 2019, wat duidt op expansief begrotingsbeleid. Dit jaar draagt niet alleen de gunstige economische groei via hogere inkomsten en lagere uitgaven bij aan het begrotingsoverschot, maar ook de onderuitputting die optreedt bij een deel van de geplande intensiveringen. Met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt blijft het risico aanwezig dat de voorgenomen extra uitgaven niet in het voorziene tempo kunnen worden gerealiseerd.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.