Cover
RAPPORT

Certificering budgettaire ramingen fiscale maatregelen

In het pakket Belastingplan 2018

Met ingang van de Miljoenennota 2018 certificeert het Centraal Planbureau de ramingen door het ministerie van Financiën van budgettaire kosten of opbrengsten van fiscale beleidsmaatregelen, zoals opgenomen in het pakket Belastingplan 2018. Dit houdt in dat het CPB toetst of de ramingen ‘neutraal en redelijk‘ zijn en aangeeft wat de bijbehorende mate van onzekerheid is.

Toetsing van de ramingen vindt plaats aan de hand van een toetsingskader. Volgens dit toetsingskader wordt iedere raming in ieder geval aan een marginale toetsing onderworpen. Daarbij wordt allereerst gekeken naar wat de beleidsmaatregel inhoudt en hoe het huidige fiscale landschap hierdoor verandert. Voorts worden de gebruikte data en aannames voor de raming van budgettaire effecten nagelopen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar onzekerheden in de raming, die voortkomen uit de gebruikte data, modellen, aannames en gedragseffecten.

Maatregelen die een geraamd budgettair effect hebben van meer dan 50 mln euro, worden bij het certificeren uitvoeriger beoordeeld. Dit geldt ook voor maatregelen waarbij mogelijk forse gedragseffecten spelen, waarbij de grondslag erg onzeker is, of die controversieel zijn. Het CPB geeft bij iedere raming een afzonderlijke inschatting van de onzekerheid.

Het pakket Belastingplan 2018 kent ook maatregelen zonder lastenrelevant budgettair effect (zie tabel 2). Dit is het geval bij maatregelen die een technische of redactionele wijziging betreffen, maatregelen die niet tot een wijziging van de materiële belastingplicht leiden of maatregelen die enkel een reparatie van onbedoelde budgettaire effecten tot stand brengen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.