Cover
RAPPORT

Arbeidsparticipatie

Participatiepatronen uitgewerkt

In het afgelopen decennium heeft het arbeidsaanbod zich anders ontwikkeld dan op basis van eerdere structurele trends werd verwacht. Zo blijkt bijvoorbeeld het arbeidsaanbod van jonge mannen af te nemen, van vrouwen van middelbare leeftijd te stagneren en van ouderen sterk te groeien.

In deze notitie onderzoeken wij op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de onderliggende trends. Daarbij kijken we primair naar vijf kenmerken: geslacht, leeftijd, opleiding, migratieachtergrond en huishoudsituatie. De vraag is voor welke (sub-)groepen sprake is van een afwijkende ontwikkeling in de arbeidsparticipatie, wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn en of er redenen zijn om aan te nemen dat deze veranderingen structureel zijn. Hierbij ligt de focus op de bruto arbeidsparticipatie. Dit betreft de som van de werkenden – ofwel de netto arbeidsparticipatie – en de werkzoekenden. Verder is gevraagd nader in te zoomen op de groepen die niet participeren en in kaart te brengen in hoeverre zij later alsnog of weer de arbeidsmarkt betreden en wat hun belangrijkste inkomensbronnen zijn.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.