Cover
RAPPORT

Visierapport Trends in Veiligheid 2016

De mens en digitale veiligheid

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. In de nieuwe, zesde editie staat de mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker en als aanjager van digitale innovatie. Hieronder schetsen we enkele ontwikkelingen die in het rapport aan bod komen.

Het gaat goed met de bewustwording rond de gevaren van internetcriminaliteit. 75% van de Nederlanders geeft aan te beseffen dat die criminaliteit er is, 7% meer dan in 2015. Een stijging die vertrouwen geeft in de weerbaarheid van de burger in deze digitale samenleving. Op het punt van privacy blijkt het bewustzijn helaas nog laag. Om de burger meer te beschermen verscherpt de overheid de wet- en regelgeving en zoekt daarin een balans tussen veiligheid en privacy. Het leidt tot nieuwe juridische dilemma’s.

Technologische vernieuwingen zoals encryptie bieden overheidsdiensten en burgers kansen om de beveiliging te versterken in de strijd tegen cybercrime. Maar diezelfde technologische vernieuwingen worden ook omarmd door de criminelen en (niet-bevriende) overheidsdiensten. De komst van kwantumcomputers en het ‘Internet of Things’ brengen deze ratrace in een versnelling. Ook het gebruik van biometrie als middel voor authenticatie roept nieuwe dilemma’s op. Een wachtwoord aanpassen is snel gedaan maar hoe vervang je een vingerafdruk?

En wat als het dan toch een keer fout gaat? Dan is het in elk geval zaak om de schade te beperken en het vertrouwen te behouden. Duidelijke communicatie naar de betrokkenen is daarbij een voorwaarde. Dus is het belangrijk om vooraf een goede communicatiestrategie uit te werken.

De school kan een belangrijke rol spelen om de digitale veiligheid te stimuleren. Op middelbare scholen wordt verschillend omgegaan met leerprogramma’s op dit gebied. Duidelijke leerlijnen ontbreken, er is weinig theorie en lesmateriaal is ook nog onvoldoende ontwikkeld.

Ook binnen bedrijven zou cybersecurity een standaard onderdeel moeten worden van de reguliere veiligheidsprocessen. Zeker bij organisaties in de vitale infrastructuur moet digitale veiligheid een plek krijgen in de beheersingsprocessen. Daarbij speelt de Chief Information Security Officer (CISO) een belangrijke rol.

Trends in Veiligheid zoomt in op alle bovengenoemde aspecten en geeft daarmee een zeer compleet overzicht in de huidige stand van zaken in het veiligheidsdomein. U kunt het rapport downloaden via deze site.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.