Cover
RAPPORT

Aflossen of opbouwen: de mogelijke rol van pensioenpremies bij het versneld aflossen van de hypotheekschuld

Paper

In het kader van de hervorming van het pensioenstelsel, is ook de wens om huishoudens meer flexibiliteit te geven in de opbouw en de besteding van het pensioenvermogen. Een startend huishouden dat een woning koopt, zou er wellicht voor willen kiezen om de eerste jaren geen pensioenpremie af te dragen, maar dat bedrag te gebruiken om extra op de hypotheek af te lossen.

Dit rapport bevat de verkenning naar de financiële consequenties van het benutten van de pensioenpremie de eerste 10 jaar voor extra aflossing op de hypotheek. De woonlasten komen hierdoor lager uit, waarmee de woning betaalbaarder wordt. Daar staat een grotere daling van het inkomen na pensionering tegenover.

Hoe de balans uitvalt, wordt bij name bepaald door de ‘tijdsvoorkeurvoet’. Onze inschatting is dat het relatief kleine voordeel van lager woonlasten niet opweegt tegen het grotere nadeel van een lager inkomen na pensionering. Als de pensioenpremie de eerste 10 jaar wordt benut voor extra aflossingen, leidt dit tot een lagere verhouding tussen de lening en de waarde van de woning (LTV). Daarmee is men beter bestand tegen mogelijke forse prijsdalingen.

De kans dat men dan nog ‘onder water’ komt te staan is dan kleiner. Dit voordeel is overigens relatief klein. Alle starters moeten immers sinds 2013 aflossen en bovendien is de hoogte van de hypotheek bij aanvang beperkt tot nu 100% van de waarde van de woning. Per saldo kan worden geconcludeerd dat het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek voor huishoudens geen aantrekkelijke optie is.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.