Cover
RAPPORT

Uitkomsten onderzoek naar de vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek

Zorgvuldigheid bij behandeling van consumenten moet beter

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is eind 2017 gestart met een marktonderzoek naar de naleving van de regels ten aanzien van de vergoeding voor vervroegde aflossing van hypothecair krediet1 die sinds 14 juli 2016 gelden voor aanbieders. Tijdens het onderzoek is beoordeeld:

  • of aanbieders bij vervoegde aflossing niet meer in rekening brengen dan het financiële nadeel.
  • of de berekeningswijze voldoende transparant is voor de consument.

Uit het onderzoek blijkt dat nog niet alle aanbieders de wettelijke normen naleven. De AFM vindt de uitkomsten teleurstellend. Mede gezien het feit dat de regelgeving over de vergoeding voor vervroegde aflossing al bijna twee jaar van kracht is, de leidraad sinds maart 2017 gepubliceerd is en aanbieders hebben toegezegd deze vergoeding conform de uitgangspunten uit de leidraad te berekenen. Consumenten mogen rekenen op een vergoeding bij vervroegde aflossing (vergoeding) die niet hoger is dan het financiële nadeel van de aanbieder.

In 32 dossiers (van de 150) heeft de AFM geconstateerd dat aanbieders een te hoge vergoeding voor de vervroegde aflossing van de hypotheek in rekening hebben gebracht. In het merendeel van de beoordeelde dossiers heeft de aanbieder geen hogere vergoeding in rekening dan het financiële nadeel in rekening gebracht. Bij alle aanbieders kan de informatie die wordt verstrekt over de berekening van de te betalen vergoeding voor vervroegde aflossing verbeterd worden.

Van de vijftien aanbieders zijn er negen die in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht. Hierbij zijn de AFM drie algemene oorzaken opgevallen: individuele fouten, onjuiste inrichting van systemen en een onjuiste benadering van het financiële nadeel.

Een aantal aanbieders heeft tijdens de onderzoeksperiode zelf geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt bij de berekening van de vergoeding. Een deel van deze aanbieders heeft na de dossierselectie door de AFM, de dossiers gecontroleerd en de gemaakte fouten hersteld.

Ook de informatie die de consument ontvangt over de berekening van de vergoeding moet beter. Bij alle aanbieders constateert de AFM dat er belangrijke gegevens in de aflosnota ontbreken, waardoor de berekeningswijze onvoldoende transparant is. Bij een enkele aanbieder ontbreekt zoveel informatie, dat consumenten niet kunnen achterhalen waar de berekening op is gebaseerd. Het is van belang dat consumenten die mogelijkheid wel hebben, zodat zij een bewuste keuze kunnen maken om wel of niet vervroegd af te lossen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.