Cover
RAPPORT

Toezicht in tijden van verandering

Agenda 2016-2018

De AFM heeft een Meerjaren Agenda om in 2022 aantoonbaar een grensverleggende toezichthouder te zijn. De Agenda 2016-2018 geeft inzicht in de stappen die we de komende drie jaar willen zetten richting deze lange termijn ambitie. In deze Agenda lichten we concreet toe wat we in 2016 gaan doen.

De AFM stelt voor het jaar 2016 de volgende prioriteiten:

 

  • Het verkleinen van de ongewenste risico’s in de financiële markten door regulier

    en thematisch toezicht;

  • Het versterken en vernieuwen van het toezicht door gericht te investeren in

    technologie en methodieken;

  • Het vergroten van de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de organisatie

    van de AFM.

 

De voorliggende Agenda van 2016-2018 biedt een blik op de invulling van deze prioriteiten in 2016 met een begroting voor 2016. Het document biedt allereerst een overzicht van de belangrijkste externe trends en risico’s voor ons toezicht. Deze externe ontwikkelingen beïnvloeden uiteraard ook de inrichting van onze eigen organisatie. Wij nemen u mee in de visie op het veranderend toezicht, de keuze van onze prioriteiten en de gewijzigde inrichting van en de besturing van de AFM. Tot slot geven wij inzicht in onze begroting in de financiële paragraaf.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.