Cover
RAPPORT

Accountantssector in beweging om fundamenteel te veranderen en te verbeteren

Grootste kantoren lopen voorop.

Accountantsorganisaties werken serieus aan een fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verhogen en daarmee meer in het publiek belang te handelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de opzet van de maatregelen die de accountantsorganisaties doorvoeren om hun cultuur, organisatie en processen te veranderen om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontroles te verhogen.

In de periode april tot en met september 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek uitgevoerd bij accountantsorganisaties met een vergunning om organisaties van openbaar belang (OOB’s) te controleren (OOB-accountantsorganisaties). In de afgelopen jaren is gebleken dat in de gehele sector een fundamentele verandering noodzakelijk is om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Het onderzoek richtte zich op de ingezette verandering met bijbehorende toekomstgerichte verbetermaatregelen van de OOB-accountantsorganisaties. In het onderzoek zijn de volgende OOB-accountantsorganisaties betrokken: Accon avm controlepraktijk B.V. (Accon), Baker Tilly Berk N.V. (BTB), BDO Audit & Assurance B.V. (BDO), Deloitte Accountants B.V. (Deloitte), Ernst & Young Accountants LLP (EY), Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. (GT), KPMG Accountants N.V. (KPMG), Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. (Mazars) en PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC).

Deze OOB-accountantsorganisaties spelen een belangrijke rol in de Nederlandse financiële markten. Zij bieden met hun controleverklaring zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële verantwoordingen van alle ondernemingen die als OOB worden aangemerkt: beursgenoteerde rechtspersonen, banken en (her)verzekeraars. Daarnaast hebben de negen OOB-accountantsorganisaties in het onderzoek gezamenlijk het grootste aandeel in de Nederlandse markt van wettelijke controles. Zij verrichten in totaal circa 66 procent van alle wettelijke controles in Nederland. Verder nemen zij circa 85 procent van de totale omzet voor hun rekening die Nederlandse accountantsorganisaties behalen met het verrichten van wettelijke controles. Dit onderzoek heeft dus geen betrekking op de zogenoemde niet-OOB- accountantsorganisaties.

Dit onderzoek naar de opzet van de ingezette verandering en toekomstgerichte verbetermaatregelen is een themaonderzoek. Het onderzoek richt zich op meerdere aspecten die bijdragen aan of invloed hebben op de zorgplicht die op de accountantsorganisatie rust. Dit rapport bevat de observaties en conclusies van de AFM over de ingezette verandering en toekomstgerichte verbetermaatregelen van de OOB-accountantsorganisaties, weergegeven in een dashboard met scores op zeven modules. 

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.