Cover
RAPPORT

Verantwoord Beleggen APG

Jaarverslag 2015

"Vermogensbeheerders kunnen een belangrijke rol spelen om de wereld in een richting te sturen die duurzaam is, ook op de lange termijn. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee waaraan we samen met onze klanten op de juiste manier invulling willen geven.

Als belegger van pensioenvermogen is het natuurlijk onze eerste taak om te zorgen voor prima rendementen die onze klanten in staat stellen om hun deelnemers en gepensioneerden te voorzien van een goed pensioen. Maar onze verantwoordelijkheid reikt verder.

Onze klanten zijn voorlopers in verantwoord beleggen die serieus nadenken over mogelijkheden om verder te innoveren. Onze grootste klant heeft vorig jaar gekozen voor een ambitieuze aanpak met duidelijke, meetbare doelstellingen: meer duurzame beleggingen, meer beleggingen in hernieuwbare energie en een lagere CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille.

Voor de implementatie van dat vernieuwde beleid zullen we niet alleen moeten werken aan nieuwe systemen en processen maar kunnen we gelukkig ook voortbouwen op een manier van werken die we eerder al in gang hebben gezet, met mensen die beschikken over de juiste capaciteiten.

Al een aantal jaren zoeken we wereldwijd naar beleggingen die niet alleen interessant zijn vanuit het perspectief van risico en rendement maar die ook bijdragen aan oplossingen voor de sociale en maatschappelijke vraagstukken waarop de wereld een antwoord moet zien te vinden zoals klimaatverandering, wateroverlast en watertekort, gebrekkige toegang tot gezondheidszorg en goed onderwijs.

Verder maken we bewust gebruik van onze mogelijk- heden als actieve belegger om te bevorderen dat bedrijven handelen in lijn met de internationale standaarden voor verantwoord ondernemerschap met voldoende aandacht voor mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en het tegengaan van corruptie.

Omdat we doordrongen zijn van het belang van een goed functionerend en duurzaam financieel systeem, dat de reële economie en de mensen die daarin actief zijn op de best mogelijke manier kan ondersteunen, dragen wij bij aan de ontwikkeling van adequaat beleid en breed gedragen standaarden die dat bevorderen.

In 2015 hebben we hier op verschillende manieren invulling aan gegeven. Hoe we dat hebben gedaan en met welk resultaat, leest u in dit verslag."

Eduard van Gelderen

CEO APG Asset Management

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.