Cover
RAPPORT

AFM verkent kwetsbaarheden in structuur accountancysector

Rapport naar aanleiding van diverse studies en gesprekken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een verkenning gedaan naar kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector. Zij wil hiermee vanuit haar rol als toezichthouder bijdragen aan het debat over duurzame en consistente kwaliteit van wettelijke accountantscontroles, dat ook internationaal speelt. De minister van Financiën stelt, mede naar aanleiding van dit rapport, de Commissie Toekomst Accountancysector in. Deze commissie adviseert over welke aanpassingen gewenst zijn om de kwaliteit van wettelijke accountantscontroles duurzaam te borgen, in aanvulling op de huidige verbeterinspanningen.

Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector kunnen ontstaan door: een imperfecte werking van vraag en aanbod, schadelijke prikkels in het verdienmodel, het partnermodel en het bedrijfsmodel van accountantsorganisaties. Het rapport ‘Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector’, dat de AFM vandaag publiceert, concludeert dat vooral in de vraagzijde van de markt, het verdienmodel en het bedrijfsmodel aspecten zitten, die de kwaliteit van wettelijke controles negatief kunnen beïnvloeden.

Verkenning wijzigingen
Het rapport verkent een aantal mogelijke structurele wijzigingen in de inrichting van de sector, om bij te dragen aan een consistent goede kwaliteit van wettelijke accountantscontroles. Het rapport laat vooralsnog open of structurele versterking kan worden ingepast in de huidige inrichting van de sector of een meer fundamentele aanpassing vergt. Het rapport is tot stand gekomen op basis van een brede studie aan wetenschappelijke literatuur en gesprekken met (inter)nationale stakeholders.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.