Cover
RAPPORT

Duurzaam en verantwoord beleggen 2017

We liggen goed op koers

Voorwoord
We liggen goed op koers met de invoering van ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen dat we hebben vastgesteld eind 2015.

Toen besloten we duurzaamheidsfactoren en criteria voor verantwoord ondernemen volledig te integreren in ons beleggingsproces. Daarvoor hebben we concrete doelstellingen afgesproken. Zo wilden we het belang dat deelnemers, werk­ gevers en andere stakeholders hechten aan milieu, sociale omstandigheden en goed bestuurde ondernemingen verankeren in ons beleid.

De beslissing om duurzaamheidscriteria een even belangrijke positie in ons beleggingsproces te geven als rendement, risico’s en kosten betekende een grote verandering voor onze beleggings­ organisatie APG. In dit jaarverslag treft u mooie voorbeelden aan van hoe dit in de dagelijkse beleggingspraktijk uitpakt. Voordat in 2020 de implementatie van dit beleid gerealiseerd moet zijn, liggen nog grote uitdagingen te wachten, bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit en beschikbaarheid van duurzaamheidsdata. In de tweede helft van 2018 staat alweer het beleid voor na 2020 op de bestuursagenda.

Een belangrijk onderwerp waaraan we in 2017 veel aandacht hebben besteed, is klimaat­ verandering. Het bestuur en de Commissie Beleg­gingsbeleid hebben meerdere keren gesproken over de mogelijke gevolgen hiervan voor ons als belegger en hoe APG daarmee omgaat. Klimaat­ risico’s hebben we als aparte categorie opgeno­ men in ons risicoraamwerk, zodat we ze beter kunnen onderkennen en op kunnen inspelen.

De CO2­-voetafdruk van onze aandelenportefeuille is verder gedaald en ligt nu 28% lager dan in 2014. Daarmee doen we het al beter dan ons doel voor 2020 van ­25%, al hadden we daarbij in 2017 wel

de marktomstandigheden mee. Beleggingen in sectoren met een hogere CO2­uitstoot waren gezien hun rendementsverwachtingen gemiddeld minder aantrekkelijk.

Ons doel om in 2020 5 miljard aan beleggingen te hebben in hernieuwbare energie, is dichterbij gekomen. Onder andere dankzij nieuwe beleggin­ gen in een zonnepark in de Verenigde Staten en een windmolenpark in Zweden hadden we eind 2017 voor in totaal 4 miljard euro in schone energie belegd. Als belegger willen we ook meer bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Door een andere manier van werken, waarin APG al in de voorbereidende fase en de opstart van initiatieven en projecten kennis en ervaring inbrengt, hoopt APG meer investeringskansen te verkrijgen. Daarnaast ontwikkelen we samen met PfZW en PGGM duurzame energie­initiatieven. Om deze mogelijk te maken, zal ook de inzet van de overheid nodig zijn.

Ons streven om in 2020 voor 58 miljard aan duur­ zame beleggingen te hebben, ligt eveneens op schema. In ons verslag van vorig jaar kondigden we al aan dat we als richtsnoer daarvoor de duur­ zame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) wilden gaan gebruiken. Beleggin­ gen in bedrijven en activiteiten die niet alleen een goed rendement opleveren maar ook bijdragen aan het realiseren van deze doelen, beschouwen we voortaan als Sustainable Development Invest­ ments. In dit verslag kunt u lezen hoe we in 2017 de overstap maakten naar deze SDI’s waarin we inmiddels voor 49,8 miljard beleggen.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.