Cover
RAPPORT

Visie op rente en euro

Blik op 2016-2017

Visie 2016-2017

  • De ECB zal de depositorente in het eerste kwartaal vermoedelijk nogmaals verlagen. Deze rentestap zat niet in onze oude raming.
  • De korte rentes zullen daardoor nóg iets negatiever worden – en dan lang zo laag blijven.
  • De lange rente kan in 2016 en 2017 langzaam oplopen.
  • De euro zal dit jaar wat verder verzwakken ten opzichte van de dollar, maar in 2017 weer sterker worden.

ECB deed in december minder dan verwacht …

De ECB nam vorige maand minder verruimende beleids-maatregelen dan was verwacht. De verwachtingen waren in de aanloop naar de rentevergadering van begin december steeds hoger gespannen geraakt door uitspraken van diverse ECB-bestuurders. Om de markten dan nog te imponeren, zou de ECB met een stevig pakket aan maatregelen moeten komen, zo dacht men. Maar ‘vuurwerk’ bleef uit.

De belangrijkste maatregel die die ECB wél nam, was de verdere verlaging van de depositorente met 10 basispunten naar -0,3%. Maar deze stap was kleiner dan waar de markten op hadden gerekend. Verder kondigde de Bank aan dat ze langer doorgaat met het opkopen van staatsobligaties: minstens tot en met maart 2017 (in plaats van minstens tot en met september 2016). Er kwam echter geen verhoging van het maandelijkse bedrag aan obligatieaankopen.

De verklaring die de ECB gaf, was dat naar haar mening het beleid van kwantitatieve verruiming werkt. Een klein extra duwtje volstond daarom volgens haar.

… maar gaat depositorente mogelijk verder verlagen

Volgens de zogeheten ‘staframingen’ van de ECB van december komt de inflatie in de eurozone ook in 2017 (raming: 1,6%) nog altijd lager uit dan het doel van de ECB (“dichtbij maar onder 2%”). De Bank ging ervan uit dat haar (extra) maatregelen ervoor zouden zorgen dat het ‘gat’ zou worden gedicht. Maar de kans dat de inflatie nog lager uitvalt, is sindsdien alleen maar toegenomen. De dollar is na de ECB-vergadering van december verzwakt en de olieprijs is verder gedaald. Het lijkt erop dat de inflatie dit jaar opnieuw minder dan 1% zal zijn – ruim onder het inflatiedoel dus. We denken daarom dat de ECB de depositorente nogmaals met 10 basispunten zal verlagen – mogelijk in maart. Een verhoging van het opkoopprogramma verwachten we niet meer.

Als de ECB haar depositotarief verder verlaagt, kan de drie-maands Euriborrente eveneens wat verder dalen. Vervolgens zal deze rente ook in 2017 nog negatief blijven.

Lange rente gaat voorzichtig omhoog

De tienjaars rente is in december wat gestegen. Dat heeft mede te maken met het feit dat de ECB-maatregelen achter-bleven bij de verwachtingen van de financiële markten.

De lange rente zal dit en volgend jaar waarschijnlijk licht stijgen vanwege de toenemende economische groei in de eurozone. Bovendien gaat er een opwaarts effect uit van de rente¬verhogingen in de VS. In december heeft de Fed de rente voor het eerst sinds lange tijd verhoogd. We verwachten in de loop van dit jaar drie verdere renteverhogingen. De stijging van de lange rente in de eurozone wordt echter beperkt door de zeer lage – en waarschijnlijk nog verder dalende – korte rente.

Euro wordt dit jaar zwakker – in 2017 weer sterker

Als gevolg van het uiteenlopende monetaire beleid in de VS en de eurozone zal de euro naar verwachting in 2016 verzwakken ten opzichte van de dollar. De wisselkoers zou in het voorjaar zelfs onder USD 1,00 kunnen uitkomen.

In 2017 zal de euro vermoedelijk weer in waarde stijgen. De financiële markten gaan dan rekening houden met het einde van de beleidsversoepeling door de ECB, terwijl de renteverhogingen in de VS dan vrijwel volledig in de verwachtingen zijn verwerkt.

logo experttube

Video's op het gebied van Audit & Control, Actuariaat & Risk Management, Juridisch & Fiscale Zaken, Pensioenen, Schade & Hypotheken, Compliance en Investment Management.

Bekijk ons volledige overzicht op www.experttube.nl.

logo CareerTube

Videoplatform met werkenbij video's van toonaangevende organisaties in de financiële wereld. Met een focus op de finance specialisatie zorgt de koppeling met de 17 (niche) vacaturesites van CareerGuide direct voor een relevant bereik.

Bekijk ons volledige overzicht op www.careertube.com.